Birleşik Metal-İş Gebze şubesi 13. Olağan Genel Kurulu gerçekleşti

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK) bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası'nın (BMİS) Gebze Şubesi 13. Olağan Genel Kurulu 18 Ekim tarihinde gerçekleşti.

Divan başkanlığına seçilen BMİS Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu, açılış konuşmasında, 10 Ekim Ankara katliamına sık sık değindi, katliamı lanetledi. 

Delegelerin konuşmalarına geçmeden önce, genel kurula misafir olarak katılan çeşitli sendikalar, siyasi partiler ve demokratik kitle örgütlerinden temsilciler söz aldılar. Devrimci İşçi Partisi (DİP) adına konuşan yoldaşımız, DİP'in hem Ocak ayındaki BMİS grevinde hem de Mayıs ayında başlayan büyük fiili metal grevleri sürecinde metal işçilerinin mücadelesine sonuna kadar destek verdiğini, iki grev sürecinde de greve çıkan her fabrikada metal işçileriyle omuz omuza mücadele ettiğini söyledi. 10 Ekim Ankara katliamının asıl olarak işçi hareketine karşı, işçi sınıfının hak ve özgürlüklerine karşı yapıldığını vurguladı.

Genel kurula 200'ü aşkın delege katıldı. Sarkusyan, Kroman, Yücel Boru, Alstom, Makina Takım, Federal Morgul gibi birçok metal fabrikasından gelen işyeri temsilcileri ve diğer delegeler, Ocak ayındaki BMİS grevini düzmece bir bakanlar kurulu kararıyla erteleyen AKP hükümetinin, grevlerini çaldığını belirttiler. AKP'nin patronların yanında saf tuttuğunu, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası'na (MESS) hizmet ettiğini vurguladılar. Yine birçok delege, kürsüye gelerek yaptıkları konuşmalarda, grevin AKP tarafından ertelenmesine, yani yasaklanmasına karşı, greve çıkan işçilerin çoğunluğunun grevi fiilen devam ettirmek istediğini özellikle ifade etti. Gerek BMİS Gebze şubesi yönetiminin gerekse de BMİS genel merkezinin, işçilerin grevi sürdürme isteğine cevap vermeyip AKP'nin bu hukuksuz uygulamasını kabullendiklerini belirtti. Mayıs ayında, önce Bursa'daki metal fabrikalarında başlayan, sonra birçok şehre yayılan fiili metal grevlerinin Gebze'ye de yayıldığını ifade eden bazı delegeler, BMİS Gebze şubesi yönetiminin, bu grev dalgasıyla sarı sendika Türk Metal'i fabrikalarından kovup BMİS'e yönelen metal işçilerini yeterince kucaklayamadığını ifade etti. Birçok işyeri temsilcisi ve diğer delegeler, 2017'de yenilenecek olan MESS grup sözleşmelerine kadar, her metal fabrikasında çok sıkı örgütlenmeleri  gerektiğini hatırattılar. Konuşmalar sık sık "İnadına sendika, inadına DİSK!" sloganlarıyla kesildi.

Yeni dönemin şube yönetiminin seçildiği genel kurulda iki liste yarıştı. Sarkusyan baştemsilcisi Selçuk Çiftçi'nin önderliğindeki muhalefet listesi 90 oy alırken, 12 yıldır BMİS Gebze şube başkanlığını sürdüren Necmettin Aydın'ın önderliğindeki liste, delegelerin 119'unun oyunu alarak seçimi kazandı.