Güneşin sofrasında buluştuk mücadeleyi ve örgütlenmeyi tartıştık

okmeydanı aralık 2023 kahvaltı

Gerçek gazetesinin Aralık ayı kahvaltılı okur toplantısı farklı sektörlerden işçilerin katılımıyla ve gündeme dair canlı tartışmalarla Devrimci İşçi Partisi’nin İstanbul Okmeydanı’ndaki bürosunda gerçekleşti. Etkinlik, gazete okurlarının, işçilerin ve emekçilerin gündeme ve yaşama dair sohbetlerle tanışıp kaynaştığı kahvaltı ile başladı. Tartışmalara geçmeden önce Devrimci İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı Levent Dölek, gazetemizin Aralık sayısında işlenen konuları ele alan bir konuşma yaptı. Konuşmada asgari ücret, hayat pahalılığı, MESS sözleşmesi süreci ve işçi sınıfının ekonomik sorunları ile Siyonist soykırım saldırısına karşı Filistin halkının direnişi iki ana eksen olarak öne çıktı. 

Grevci işçilerden mücadele ve dayanışma çağrısı

Toplantıya grevde 116 günü geride bırakan Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) üyesi Sputnik işçilerinin temsilcileri de katıldı ve grevde yaşadıkları deneyimleri aktardılar. 150 gündür Gebze’de grevde olan Corning Kablo işçileri ise bir mesaj göndererek düşüncelerini ve dayanışma çağrılarını paylaştılar.

İşçiler haklarını örgütlü güçle ve söke söke alacak

Ağırlıklı olarak metal sektöründen, Birleşik Metal-İş ve Türk Metal’in örgütlü olduğu, örgütlenme sürecinde olan bir dizi fabrikadan, işyeri temsilcileri ve öncü işçiler MESS sözleşmesi süreci başta olmak üzere sınıfın yakıcı gündemleri üzerine konuşmalar yaptılar. Grev yasağı tehdidine karşı grev hakkını grevle savunma düşüncesinin öne çıktığı konuşmalara, Gerçekgazetesinin “hak verilmez, örgütlü güçle söke söke alınır” manşetinin önümüzdeki mücadelelerde hayata geçirilmesi gerektiği vurgusu hakimdi. Tekstil sektöründe çalışan genç işçilerin yaşadığı ağır koşullar ve bilhassa meslek liselilerin staj adı altında sömürülmesi gündeme taşındı.  

Kadına yönelik şiddete karşı emekçi kadınların öncülüğünde öz savunma!

Tartışmalarda öne çıkan en önemli gündemlerden biri de 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında işçi kadınların yaptığı eylemler ve bu eylemlerde öne çıkan, son olarak da Birleşik Metal-İş Gene Kurulu’na taşınan şiddete karşı öz savunma örgütlenmeleri çağrısı oldu.

İşçi sınıfı amasız fakatsız Filistin’in yanında!

Filistin gündemiyle ilgili alınan sözlerde “Filistinliler Yahudilere toprak sattı” türünden iddialarının yanlışlığı, Filistin davasının amaçları ve kökenlerine dair tarihi gerçeklerin yanı sıra güncel olarak Türkiye’deki iktidarın ve sermayenin İsrail’le sürdürdüğü kirli ilişkiler ve bunlara karşı Kürecik ve İncirlik’in kapatılması, kanlı ticaretin durdurulması ve İsrail’e boykot mücadelesinin yükseltilmesi üzerine sözler alındı. Emperyalizme ve Siyonizme karşı Filistin Dostları adına alınan sözlerde de platformun son dönemde yaptığı eylemler ve önümüzdeki süreçteki planlamalar aktarıldı. 

Maraş’ı, Roboski’yi, cezaevleri katliamlarını unutma unutturma!

Aralık ayının tarihimizde bir dizi katliama sahne olduğu 19-25 Aralık 1977 Maraş katliamı, 19 Aralık 2000 cezaevleri katliamı, 28 Aralık 2011 Roboski katliamının unutulmaması ve unutturulmaması gerektiği vurgulandı. Aleviler ve Kürtler başta olmak üzere ezilenlere karşı işlenen bu suçların aynı zamanda sınıf mücadelesini ve emekçi halkın içindeki devrimci eğilimleri bastırma amacı güttüğünün altı çizildi.

Toplantı uzun ama canlı şekilde süren tartışma ve katkıların ardından mücadele alanlarında tekrar buluşma dileğiyle sona erdi. 

10 aralık 2023 okmeydanı kahvaltı 2
10 aralık 2023 okmeydanı kahvaltı 3
10 aralık 2023 okmeydanı kahvaltı 4