Haksız, hukuksuz, hükümsüz bir grev yasağı daha!

Haksız, hukuksuz, hükümsüz bir grev yasağı daha!

23 Ocak sabahı Gebze’de başlayan Schneider Enerji greviyle ilgili gece yarısı Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı tarafından imzalanmış bir yasaklama kararı yayınlandı. Bu karar hükümetin, toplu sözleşme sürecine, işçilerin meşru ve yasal grev uygulamasına, MESS patronları lehine haksız bir müdahalesidir. Bu karar ayrıca, 2015 MESS grevlerinin yasaklanmasını hukuka ve Anayasa’ya aykırı bulan Anayasa Mahkemesi kararı, İLO sözleşmelerinin bağlayıcı hükümleri dolayısıyla hukuksuzdur. Bekaert’te işçilerin grev yasağına karşı grev hakkını grevle savunmasının ardından da artık bu keyfi yasaklama kararları hükümsüzdür!

Schneider işçileri ve Birleşik Metal-İş Sendikası grev kararını alırken ve uygularken her türlü zorluğun yanında istibdadın bu tür baskılarıyla karşı karşıya kalabileceklerini bilmektedir. Metal işçisi ve Birleşik Metal-İş Sendikası bu haksız, hukuksuz karara boyun eğmeyecektir. Bu yasaklama kararı da hükümsüz kalmaya mahkumdur. İşçi sınıfımız ve emekçi halkımız sermayenin istibdadına karşı Schneider işçilerinin ve DİSK Birleşik Metal-İş Sendikası’nın grevini daha güçlü bir şekilde sahiplenmelidir. Grev hakkı işçi sınıfının en temel hakkı ve kazanımı olarak sonuna kadar savunulmalıdır!