Hepimiz Yunanız!

Yunan işçi sınıfı ve halkı Avrupa emperyalizmine ve İMF’ye karşı-memorandumunu verdi! “Kemer sıkmayacağız” dedi! 2010’dan beri Yunan hükümetlerini burnundan sürükleyerek halka “acı ilaç” içirtmeye zorlayan Avrupa Birliği (AB) emperyalizmi Yunan halkından büyük bir şamar yedi. Yunan halkı “memorandum” diye anılan belgelerle kendi hayat koşullarına taarruz eden, beş yıl içinde ekonomide, ücretlerde, emekli maaşlarında, sosyal harcamalarda çok büyük bir gerilemeyi dayatan AB emperyalizmine “hayır!” dedi. Önce 2011-2012’deki 14 genel grev ve devasa eylemlerle. Sonra bu yılın başında sandıkta düzen partilerini devirerek, Syriza’nın hükümet kurmasına yolu açan bir meclis bileşimi yaratarak. Sonra AB emperyalizmi Syriza’yı da köşeye sıkıştırıp teslim almaya yönelince referandumda “dur!” diyerek.

Yunan referandumunun anlamı bu ülkenin sınırlarını büyük ölçüde aşıyor. 12 milyonluk Yunanistan’ın ötesinde 500 milyonluk Avrupa’nın geleceğini ilgilendiriyor. Şimdi Syriza’nın Brüksel’in dayatmalarına evet demesi çok daha güçtür. Şimdi başta İspanya olmak üzere zora düşmüş bütün ülkelerde, halk Yunan halkını örnek almaya yönelecektir. Şimdi krize düşecek olan, Yunanistan kadar Avrupa Birliği’nin bütünü olacaktır. Brüksel ve Frankfurt’un iktidar sahipleri, titreyin! Yarın borsalarınızın endeksleri ve avronuzun değeri çakıldığında çanların kimin için çaldığını göreceksiniz!

Referandumun anlamı AB’nin sınırlarını da aşıyor. Bütün dünyanın işçi sınıfı ve emekçileri şimdi Yunanistan işçi sınıfı ve yoksul halkından ilham alacaktır. 1979’da Margaret Thatcher’ın Britanya’da başlattığı ve zaman içinde bir kanser gibi bütün dünyaya yayılan stratejiye, yani sermayenin krizini işçi sınıfının ve emekçilerin haklarına, mevzilerine, kazanımlarına saldırarak aşmaya yönelen çizgiye keskin ve cepheden bir cevap verilmiştir. Washington’un İMF’sinin yöneticileri, titreyin! Yıllardır Yunan yoksullarına, işçilerine ve işsizlerine, yaşlılarına, kadınlarına ve gençlerine çektirdiniz! Bakalım şimdi kendi ekonominiz baş aşağı gitmeye başlayınca nereye kaçacaksınız!

Dünya kapitalizminin yarattığı dev krizi ancak işçi sınıfı önderliğinde bütün sömürülen ve ezilen sınıf ve gruplar aşabilirler. Dünya büyük çalkantılardan geçiyor. Bu çalkantıları, ekonomik krizin yarattığı sefaleti, emperyalizmin yarattığı savaşları, kapitalizmin yarattığı doğa katliamını insanlık ancak işçi sınıfının önderliğinde sosyalist bir yola girerek aşacaktır.

Hepimiz Yunanız! Sömürülüyoruz, işsiz bırakılıyoruz, eziliyoruz! Hepimiz Yunanız! Başkaldırıyoruz!

Ne mutlu bizlere! Böyle güzel komşularımız var!