Çağrı: Avrupa-Akdeniz Buluşması'na davet

Devrimci İşçi Partisi’nin (DİP) uluslararası sitesi RedMed ile DİP’in de mensubu olduğu Kristiyan Rakovskiy Balkan Sosyalist Merkezi birlikte 2013’ten bu yana dört kez Avrupa-Akdeniz Konferansları düzenledi. Bu konferanslarda Ortadoğu ve Kuzey Afrika, Avrasya, Balkanlar, Avrupa ve dünyanın başka yerlerinden sosyalist parti, örgüt ve aydınlarla birlikte dünya ve bölge durumunu tartışarak sosyalist hareketin önündeki görevleri saptamayı, böylece uluslararası devrimci sosyalist hareketlerin bir Enternasyonal’in inşasına adım adım yaklaşmasını sağlamayı hedefledi. Bu yıl ülkemizde baskın seçimin tarihi, konferansın daha önce planlanmış olan Haziran ayında yapılmasını olanaksız kıldı. Ama ulusal plandaki bu önemli olay, uluslararası alandaki görevleri ortadan kaldırmıyor. Dolayısıyla, Kristiyan Rakovskiy Merkezi ve RedMed, bu toplantıyı, biraz daha alçakgönüllü ölçekte bir “Buluşma” adı altında da olsa bu yıl da düzenliyor. Aşağıda iki merkezin yayınladığı Çağrı metninin Türkçe çevirisini yayınlıyoruz.

Donald Trump’ın İran’la olan nükleer anlaşmayı tek taraflı bir kararla iptal etmesi ve tam da Filistin halkının 1948’de topraklarından çıkarılmasının, Nekbe’nin 70. yıldönümünün arifesinde ABD Büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma provokasyonu, bütün bunlarla birlikte Gazze’de Filistinli göstericilere Siyonist İsrail Ordusu tarafından yapılan katliam, Ortadoğu’da,  emperyalist saldırganlık ve savaşın tehlikeli yükselişine ve bunun Kafkasya’dan Doğu Akdeniz’e, Balkanlara ve ötesine uluslararası bir şekilde genişleme tehlikesine işaret ediyor.

Bu gelişmelere bağlı olarak, Yunanistan ve Türkiye hâkim sınıflarının arasındaki gerilim ve savaş yanlısı söylemler yükselmiş, Yunanistan/Kıbrıs/İsrail/Mısır arasında emperyalizm yanlısı bir askeri-politik ittifak kurulmuş, Balkanlarda milliyetçi düşmanlıklar artmış bulunuyor.

Özellikle şu anda, Makedonya Sorunu bir kez daha Balkanlarda barut fıçısını ateşleyen faktör durumunda. NATO ve AB, yerel sağcı milliyetçi gericilikleri kışkırtarak, Makedonya Cumhuriyeti’nin adıyla ilgili eski anlaşmazlığı acilen çözmeleri için Üsküp ve Atinaya baskı uyguladı. Sahne arkasında amaçları, ülkenin bu iki emperyalist blokla birleşmesinin yolunu açmak, topraklarına NATO’nun askeri üslerini kurmak, Rusya üzerindeki emperyalist kuşatmayı tamamlamak. Temmuz 2018’deki NATO zirvesi durumun bilançosunu çıkaracak ve İran, Balkanlar ve eski Sovyet bölgesi de dâhil Ortadoğu’ya müdahalenin yeni safhasını planlayacak.

Kristiyan Rakovskiy Balkan Sosyalist Merkezi ve RedMed internet ağı, 18 Mayıs 2018’de yaptığı açıklamada Orta Doğu ve Balkanlarda bu durumun yol açtığı tehlikelere önceden dikkat çekmişti (http://redmed.org/article/declaration-christian-rakovski-balkan-socialist-centre-and-redmed-fight-imperialist-zionist). Şimdi durumu, halklarımızı bekleyen tehlikeleri, hareketlerimizin önündeki görevleri, uluslararası eylemler için ortak bir plan oluşturma olanaklarını keşfetmek üzere bölgemizdeki anti-emperyalist/anti-kapitalist güçlerin ve aktivistlerin Acil Avrupa-Akdeniz Buluşması için çağrıda bulunuyoruz.

Bu önemli etkinlikte bize katılmanızı istiyoruz. Buluşma 24-25 Temmuz 2018’de Eritre’de (Yunanistan’ın Atina’ya uzak olmayan bir kıyı şehri) gerçekleşecektir.

Hemen sonrasında, 26-29 Temmuz tarihlerinde, aynı yerde EEK’in Uluslararası Marksist Yaz Kampı olacaktır ve elbette buraya da davetlisiniz. Sadece ilk etkinliğe ya da iki etkinliğe birden katılmak ise sizin takdirinize kalmıştır.

Organizatörlerin gerekli teknik-organizasyonel hazırlıkları yapabilmeleri için lütfen en kısa sürede cevap veriniz.

 

Kristiyan Rakovski Balkan Sosyalist Merkezi Sekreterliği

RedMed Yayın Kurulu

11 Haziran 2018