Özgürlük ve Onur Grevi kazanacak, işgalci İsrail yenilecek!

Filistin mücadelesi liderlerinden Mervan Barguti’nin öncülüğünde 1500’e yakın Filistinli esir, Özgürlük ve Onur grevi adıyla süresiz bir açlık grevine başladı. Filistinli esirlerin talepleri her insanın en temel hak ve özgürlüklerinden öte değil. Siyonist İsrail’in idari tutukluluk adı altında keyfi, süresiz ve mahkemesiz tutuklamalarının sonlandırılması, esirlere uygulanan tecritin kaldırılması ve esir ailelerinin ziyaret yasağına son verilmesi Özgürlük ve Onur grevinin talepleri. Özgürlük ve Onur grevine destek olmak ve taleplerini Türkiye topraklarında haykırmak için İstanbul Galatasaray Lisesi önünde saat 14:00’te Samidoun’un (Filistinli Esirlerle Dayanışma Ağı) çağrısıyla bir basın açıklaması gerçekleşti.

Basın açıklamasından önce açlık grevinde olanların son durumlarına ilişkin bilgi verilerek sağlıkları açısından kritik eşiğe doğru geldikleri ifade edildi. Ayrıca hangi ülkeden ve nereden geldikleri belli olmayan doktorların, tutsakların kendi rızasını çiğneyerek zorla beslemeye çalıştıklarını eklediler.

Basın açıklamasını BDS (Filistin için İsrail’e Boykot Girişimi) aktivisti Mutlu Örs okudu. Tutsakların en temel ihtiyaçlarının bile karşılanmadığı, telefon hakkı, sağlık ve eğitim hakkından ailelerle görüştürmemeye varan tecrit politikalarının uygulandığı vurgulandı. Bazı hapishanelerde açlık grevinin en temel ihyacı olan tuzun bile tutsaklara verilmediği belirtildi. Eğer bu politikalara son verilmezse 1500 Filistinli tutsağın bedenlerinde geri dönülmez hasarlar meydana geleceğini belirterek Filistinli tutsakların taleplerini sıraladı. Dünyanın her yerinde Özgürlük ve Onur Grevine destek verildiği de eklendi.

Tutsak önderlerin resimlerinin taşındığı eylemde, açlık grevlerinin simgesi olan tuzlu su içilerek açlık grevlerine destek verildi.

Basın açıklamasının Arapça metnini Şirin el A’rac okudu. Eylemde sık sık Arapça ve Türkçe sloganlar atıldı. Basın açıklaması atılan sloganların ardından son buldu.