Siyonist vahşetin ve etnik arındırmacılığın suç ortağı İsrail akademik kurumlarına boykot!

Siyonist vahşetin ve etnik arındırmacılığın suç ortağı İsrail akademik kurumlarına boykot!

Filistin halkı uzun yıllardır Siyonist İsrail’e karşı bir var olma mücadelesi veriyor. Bu mücadelenin bir boyutunu da akademik alanda verilen mücadele oluşturuyor. Siyonistler akademik alanı hem Filistin’i yok saymak hem de Siyonizmi meşrulaştırmak için kullanıyor. İsrail’de yerleşik olarak faaliyet gösteren üniversiteler de bu çabanın doğrudan bir parçası. İsrail akademik kurumları işgale ve Siyonist saldırganlığa karşı sessiz kalarak, aklama faaliyetlerinde doğrudan yer alarak, dikkatleri başka alanlara çekip dikkat dağıtarak ve pek çok durumda diğer devlet kurumlarıyla ortak çalışarak Filistinlilere karşı gerçekleştirilen etnik arındırmacı faaliyetlerin doğrudan ortağı durumda. İsrail akademisi tüm diğer İsrail resmi kurumları gibi Filistinlilere karşı etnik ayrımcı bir temelde faaliyet göstermektedir.

Akademi Siyonizm ile mücadelenin dışında ayrı bir kategori olarak değerlendirilebilir mi?

Üniversiteler ve akademik alan fikir üretiminin yapıldığı, görece daha özgür alanlar olsa ve bu özellikleri sebebiyle kendine özgü yanları olsa da hayatın kendisinden bağımsız, hayata dair mücadelelerin dışında bir alan değildir. Özellikle de İsrail akademisi Filistin halkının yok sayılması ve fiilen de yok edilmesinin doğrudan bir parçası olduğu ve kendisi de ırkçı, ayrımcı olduğu için Siyonizme karşı mücadelenin dışında tutulamaz.

Siyonizme ve onun akademik kurumlarına karşı boykot, meşrudur ve haklıdır. Bu sebeple de dünyanın pek çok yerinde pek çok akademik kurum boykot kararı almakta ve uygulamaktadır. Ülkemizde de, önce Eğitim-Sen 6 No’lu Üniversiteler Şubesi Genel Kurulu ve daha sonra da Eğitim-Sen Genel Kurulu İsrail’in soykırımcı saldırılarına karşı akademik boykot kararı aldı. Bu iki kararın alınmış olması çok kıymetlidir. Bugün yapılması gereken yurt dışındaki sayısız akademik boykot örneğinde olduğu gibi bu kararların tüm akademik camiada uygulanması için aktif bir şekilde mücadele etmektir.

Bu yazı Gerçek gazetesinin Ocak 2024 tarihli 172. sayısında yayınlanmıştır.