Yemen, Filistin için emperyalizme silah çekti!

Yemen, Filistin için emperyalizme silah çekti!

Filistin halkı ve direniş örgütleri, Siyonistlerin canice saldırısına karşı direnmeye günbegün devam ediyor. Filistin halkı yiğit, ama alçak Siyonizm dünya emperyalizminin ve bir dizi başka işbirlikçi gücün desteğine sahip. Eğer Siyonistler savaşı aylardır sürdürebiliyorsa, bu Siyonist İsrail’in limanlarına ve havalimanlarına gemiler dolusu, uçaklar dolusu silah ve yiyecek yığan işbirlikçileri yüzündendir. Ama gözümüzün önünde bir soykırım yaşanırken, Türkiye’deki istibdad rejimi ve Körfez bölgesinin gerici Arap rejimleri dahil olmak üzere işbirlikçiler, İsrail’e giden gemilere aktif şekilde engel olmak şöyle dursun, kendi limanlarını dahi İsrail’le ticarete kapatmıyor.

Bu utanç tablosunu, Yemen’in fakir ama yiğit halkı ve ülkenin önemli bölümünde iktidarda olan Ensarullah (kamuoyunda bilinen adıyla Husiler) dağıttı. Kızıldeniz’in giriş noktası olan, yani hem Asya’dan İsrail’e giden gemilerin hem de Süveyş Kanalı’nı geçerek Avrupa’ya giden gemilerin güzergâhında olan Babülmendeb Boğazı’nı İsrail’e giden ya da İsrail ile iltisaklı olan tüm gemilere kapattığını duyurdu. Bu kararı uygulamak için silah gerekiyorsa silahla uygularım dedi. Filistin’in dostu nasıl olunurmuş dünya aleme gösterdi. Emperyalist haydutlar önce Yemen’e dudak büktü ama ticari gemilerde bir bir bombalar patlayınca dünya ticareti altüst oldu. Şimdi emperyalist haydutlar, kahraman Yemen’i bombalıyor. Yemen’in gazi halkı bu bombalamalara “umurumuzda değil, isterse dünya savaşı olsun” sloganlarının atıldığı milyonluk eylemlerle cevap verdi. Ensarullah ise, İsrail’e giden gemileri vurmaya devam edeceğini açıkladı.

Yemen’de Ensarullah, Filistin için silah çekmiştir. Türkiye’de ise istibdad rejiminin ve emperyalizmin kalemşörlüğünü yapan bazıları, türlü türlü cambazlıklarla memleketin emekçi halkını, Yemen’e destek olmaktan alıkoymaya çalışıyor. Katil Siyonistler, alçak emperyalistler böyle mezhepçileri pek sever! Ama onlar kırk dereden su da getirse, Türkiye’nin emekçi halkının kalbi, emperyalizme ve Siyonizme silah çekenlerin yanında atmaktadır.  Emperyalizmin ve Siyonizmin yenilgisi Türkiye’nin emekçi halkının da çıkarınadır. Bu sebeple emekçi halkımız, işçinin çıkarına dayanan kendi bağımsız siyasetinden vazgeçmeyecek, işçi sınıfına dayanmayan siyasî güçler hakkında bir yanılsamaya düşmeyecek, ama ister Filistin’de ister Yemen’de isterse kırk deniz ötede olsun, emperyalizme kurşun sıkana “sen şu dindensin, bu mezheptensin” diye burun kıvırmayacak, olsa olsa “eliniz kolunuz dert görmesin” diyecektir!

Bu yazı Gerçek gazetesinin Şubat 2024 tarihli 173. sayısında yayınlanmıştır.