ODTÜ işçileri hakları için yürüyüş yaptı

696 sayılı KHK ile kadroya geçirilip toplu iş sözleşmesi hakları ellerinden alınan DİSK’e bağlı Genel-İş sendikasına üye taşeron işçiler haklarını aramak için bugün (3 Ekim 2018) saat 12:00’de Devrim Stadyumundan Rektörlük binasına yürüdüler. Geçtiğimiz yıl yapılan sözleşmede üç yıl boyunca geçerli olan %4 zammın, enflasyon rekorlarının kırıldığı bir dönemde geçerliliğinin kalmadığını söyleyen işçilerin, seslerini duyurmak için düzenledikleri eylem ve basın açıklamasına katılım hayli yoğun ve coşkuluydu. Eyleme Eğitim Sen, Tez-Koop-İş ve öğrenciler de destek verdi.

İşçiler yeni yönetim sistemiyle sorunların daha da ağırlaştığını ve Cumhurbaşkanlığının ilan ettiği 100 günlük eylem planında işçi sınıfının sorunlarına değinilmediğini söylediler. Sorunların çözümü için bürokratik bazı yolların denendiğini fakat hem sendikal düzeyde hem de bireysel talep ve başvuruların sonuçsuz kaldığını ileten işçiler, bunun üzerine haklarını almak için üretimden gelen güçlerini kullandıklarını ve krizin faturasını ödemeyeceklerini belirttiler. İşçiler 2020 yılını beklemeden toplu iş sözleşmesi yapmak, hayat pahalılığı ve zamlarla baş edebilmek üzere Maliye Bakanlığının öngördüğü %20,8'lik enflasyon farkını almak ve eşit işe eşit ücret taleplerinin karşılanması için direneceklerini ifade ettiler. Bu mücadelede yürüyüş, basın açıklaması, iş yavaşlatma ve grev gibi mücadele araçlarını kullanmaya devam edeceklerini duyurdular. 

Eylemde "Eşit işe eşit ücret", "Toplu sözleşme hakkımız engellenemez", "İnadına sendika inadına DİSK", "Yaşasın örgütlü mücadelemiz" sloganları sıkça atıldı.