ODTÜ şenliklerinin gösterdiği: istibdad kağıttan bir kaplan!

ODTÜ şenliklerinin gösterdiği: istibdad kağıttan bir kaplan!

Son yıllarda pek çok üniversitede bahar şenliği yapılamıyor. Yapılabilenlerde ise üniversite gençliğinin çeşitli alanlardaki üretimlerini, tepki ve taleplerini ortaya koyan etkinlikler engelleniyor. Sermayenin cirit attığı sponsor yarışlarına dönen şenliklerin programları okul yönetimleri tarafından belirleniyor. Öğrencilerden beklenen de bütün sene ders çalışıp suya sabuna dokunmamak, ardından da şenliklerde “bir nebze olsun dağıtıp rahatlamak”.

ODTÜ şenlikleri de giderek bu kurguya yakın bir hâl almaya başlamıştı ki rektörler eliyle engellenmeye de çalışılır oldu. Bunun son örneği, Erdoğan tarafından atanmış olan Verşan Kök’ün şenliği yasaklama girişimi oldu. Atanmış rektör, tuhaf, zaman zaman da komik bahanelere başvururken gerçek bambaşkaydı. Binlerce öğrencinin katıldığı Devrim Yürüyüşü ve akabinde akşam konseri eşliğinde stada “DEVRİM” yazılması ODTÜ şenliklerinin en önemli etkinliğidir. Şenliklerin yasaklanmak istenmesinin esas sebebi de bu yürüyüşü engellemektir.

Çeşitli vesilelerle basına yansıdığı üzere istibdad rejimi, valilikler, MİT ve emniyet eliyle sadece ODTÜ’de değil tüm üniversitelerde rektörlerle sıkı bir temas içerisinde her türlü hürriyet çığlığını boğmaya çalışıyor. Yürüyüş yapmak, afiş asmak, stant açmak, bildiri dağıtmak, protesto gerçekleştirmek, örgütlenmek gibi en temel hakları; KHK’lar, soruşturmalar, polis şiddeti ve faşist çeteler ile engellemeye çalışıyor. ODTÜ rektörü Kök de göreve başladığından bu yana ODTÜ’nün devrimci geleneğine ve özgür ortamına düşmanca bir tutum içerisinde davranıyor. Üniversiteyi iktidarın talepleri, sermayenin ve burjuvalaşmış bir akademik elitin çıkarları doğrultusunda yönetiyor.

Ancak ODTÜ’de görülen, gençliğin baskılara rağmen asla sinmemiş olduğu, çok kuvvetli bir tepki potansiyeli taşıdığıdır. Ortaya çıkmıştır ki üniversite gençliği iradesini ortaya koyduğu takdirde aydınlardan ve sanatçılardan, sendikalara ve halkın istibdada karşı duran geniş kesimlerine kadar milyonlarca insan bir anda birlik olup iktidar güçlerine geri adım attırabiliyor. Şenliklerin iptaline yönelik yapılan eylemlerde ODTÜ öğrencileri “Şenlik ODTÜ’nün ODTÜ bizimdir” sloganı ile yetinmemiş hep bir ağızdan binlerle “Verşan Kök ODTÜ’ye rektör olamaz” diye haykırmıştır. İstibdad rejiminin üniversitelerde kurduğu ablukaya karşı sesini yükseltmiştir ve şenlikleri geri kazanmıştır.

Elbette böyle olacaktı, çünkü bu topraklarda hürriyet mücadelesinin kökleri yüzyıllar öncesine kadar gider. Çünkü bu toprakların emekçi halkı ve onun gençleri zorbalara teslim olmaz, her seferinde ayağa kalkar, karşılarına dikilir.

Bu yazı Gerçek gazetesinin Mayıs 2019 tarihli 116. sayısında yayınlanmıştır.