İkitelli emekçi halkının Akşam Okulu birinci yılını doldurdu

İkitelli emekçi halkının Akşam Okulu birinci yılını doldurdu

Devrimci İşçi Partisi’nin İstanbul İkitelli’de “Dünyayı anlamamız ve onu değiştirmemiz lazım!” şiarıyla başlattığı Akşam Okulu 29 Temmuz Cumartesi akşamki “Türkiye’de Faşist Hareketin Tarihi ve Mezhepçilik” dersiyle birinci yılını doldurdu. İlk dersini 28 Temmuz 2022’de “Kapitalizm Nedir?” konusuyla başlatmıştı. 15 günde bir düzenlenen derslere Akşam Okulu her geçen gün emekçi halkın artan katılımıyla devam etti. 

En son gerçekleştirilen “Türkiye’de Faşist Hareketin Tarihi ve Mezhepçilik” dersine konuşmacı olarak Devrimci İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı Levent Dölek katıldı. Yoldaşımız konuşmasına faşizmin tarihsel tanımını, sınıfsal temelini, İtalyan faşizmi ve Nazizmin tanımını yaparak başladı. Ardından Türkiye’de faşizmin gelişiminin yanında mezhepçiliğin tarihi ve güncel durumu ele alındı. Mezhepçilik bağlamında 2 Temmuz Sivas katliamının hangi koşullar altında gerçekleştiğine özellikle değinen yoldaşımız faşizme karşı mücadeleyi kazanmanın yolunun yine birleşik bir mücadeleden ve örgütlenmekten geçtiğini vurguladı. 

Katkı ve sorular ile gelecekte yaşayacağımız olası baskı ve saldırılara karşı nasıl bir mücadele vermemiz gerektiğine dair doyurucu cevaplar arandı. Birinci yıl temennileri ile ders sonlandırıldı. 

Akşam Okulu birinci yılının ardından emekçi halkın içinde bulunduğu durumu ve düzeni işçiler lehine nasıl değiştirilmesi gerektiğine dair cevaplar arayacağı yeni dersler ile devam edecek. Bir yıldır teorik derslerin yanında sağlık, hukuk ve deprem gibi pratik atölyeler de düzenleyen Akşam Okulu emekçi halkın katkılarıyla birçok konuda halka ışık tutmaya ve mücadeleye, Devrimci İşçi Partisi çatısı altında örgütlenmeye çağırmaya devam edecek.

Bu yazı Gerçek gazetesinin Ağustos 2023 tarihli 167. sayısında yayınlanmıştır.