İkitelli emekçi halkı Akşam Okulu derslerine devam ediyor

İkitelli emekçi halkı Akşam Okulu derslerine devam ediyor

Devrimci İşçi Partisi İstanbul İkitelli’de “Dünyayı anlamamız ve onu değiştirmemiz lazım!” şiarıyla başlattığı Akşam Okulu derslerine devam ediyor. “Laiklik nedir?” başlığıyla düzenlenen son derste gündemden hiç düşmeyen laiklik olgusunun işçi sınıfı ve emekçi halk için ne anlama geldiği, laiklik için bugün nasıl ve hangi temelde mücadele edilmesi gerektiği, bugünkü hâkim sınıfların laiklikle ilişkileri incelendi. Derse katılan mahalle emekçilerinin ve gençlerin katkı ve sorularıyla verimli bir ders gerçekleştirildi.

Bir yılı aşkın bir süredir düzenli olarak devam eden Akşam Okulu İkitelli’de emekçi halkın, içinde bulunduğumuz düzeni, bu düzeni işçi ve emekçilerin lehine olacak şekilde yıkmanın yollarını, inşa edeceğimiz yarınları konuşup tartıştığı bir mecra haline geldi. Daha önceki derslerde kapitalizmin işleyişi, emperyalizm, Siyonizm, faşizm gibi konular detaylı olarak incelenmişti. Ayrıca derslerin yanında sağlık, deprem ve hukuk gibi alanlarda gerçekleştirilen atölyelerle çeşitlenen eğitimlerle emekçi halk, kapitalistler ve onların düzeni kapitalizm karşısında bilinçlenerek donanım kazanıyor.

Akşam Okulu gelecek derslerinde emekçi halkın içinde bulunduğu duruma ve düzenin işçiler lehine nasıl değiştirilmesi gerektiğine dair cevaplar arayacak. İkitelli Akşam Okulu emekçi halkın artan ilgisiyle birçok konuya ışık tutmaya ve mücadeleye, Devrimci İşçi Partisi çatısı altında örgütlenmeye çağırmaya devam edecek.