İstanbul İkitelli’de emekçi kadınlar Ekmek, Gül ve Hürriyet için alanlardaydı!

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için Devrimci İşçi Parti’sinin çağrısı ile İkitelli’de kadınlar yaşamlarını savunmak ve geleceklerine sahip çıkmak amacı ile bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

Basın açıklaması öncesinde emekçi kadınlar İstanbul Avrupa Yakası Dersimliler Kültür ve Dayanışma Derneği’nde düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi. Kahvaltıda dernek başkanı Fecire Dilekçi, 8 Mart’ın anlamını, önemini vurgulayan ve kadın kurtuluş mücadelesini konu alan bir konuşma gerçekleştirdi. Etkinlik dernek emekçilerinden oluşan müzik grubunun kadın mücadelesine adanan türkülerden oluşan bir müzik dinletisi ile son buldu.

Kahvaltı etkinliğinin ardından saat 13:00'te "Ekmek, Gül ve Hürriyet için Emekçi Kadınlar En Öne!" pankartının arkasında bir araya gelen emekçi kadınlarla basın açıklaması gerçekleştirildi.

Basın açıklamasını parti adına okuyan yoldaşımız, ilk olarak 8 Mart’ın tarihçesine değinerek yaklaşık olarak iki asırdır kadınların mücadelesinin devam ettiğine değindi.

İçinde bulunduğumuz ekonomik krizde yine en büyük bedeli kadınların ödediğine dikkat çekerek kriz koşullarında ilk olarak işten atılanların veya ucuz emek gücü olarak çalıştırılanların yine kadınlar olduğuna vurgu yaptı. İşsizliğin kadınlar arasında daha yaygın olduğunu, her üç kadından birinin işsiz olduğunu belirtti. Bu sebeple krizin faturasını patronlara ödetmek için örgütlenme ve mücadele çağrısını yineledi.

Kadına yönelik şiddetin azalmak bir yana her geçen gün çıkartılan yasalarla desteklendiğini, kadın cinayetlerinin yüksek bir hızla arttığını sözlerine ekleyerek mevcut siyasi iktidarın çıkaracağı yeni yasalarla kadınların kazanımlarına saldırmaya hazırlandığını, şiddeti körükleyecek politikalar ürettiğini ve caydırıcı cezalar bir yana failleri koruduğu sözlerine ekledi. Şiddetin failine de sorumlulara da bedelini ödetmek için özsavunma örgütlenmelerine çağrı yaparak sözlerine devam etti.

Ayrıca dünyanın içinde bulunduğu emperyalist saldırganlığın yükünü yine kadınların çekmekte olduğunu söyleyerek, Siyonist katil İsrail devletine karşı direnen Filistinli kadınlara selam gönderdi.

Açıklamanın devamında kadınların kurtuluşunun yine kadınların omuzlarında, mücadele ederek yükseleceğini, yaşamlarımızı ve geleceğimizi savunmak ve hürriyete kavuşabilmek için emekçi kadınların, fabrikalarında, iş yerlerinde ve mahallelerinde örgütlenerek mücadelenin en ön saflarında bulunmasıyla mümkün olabileceğini söyledi. Basın açıklaması atılan sloganlarla son buldu.

 

Yaşasın 8 Mart, Yaşasın Örgütlü Mücadelemiz!

Kahrolsun Erkek Egemen Kapitalist Sistem!

Ekmek, Gül ve Hürriyet için Emekçi Kadınlar En Öne!