İkitelli Akşam Okulu derslerine devam ediyor: 6 Şubat depreminin birinci yılında Deprem Atölyesi gerçekleştirildi

Devrimci İşçi Partisinin İstanbul İkitellide emekçi halkı bilinçlendirmek amacıyla belirli aralıklarla düzenlediği Akşam Okulunun 18. dersinde 6 Şubat depreminin yıldönümü olması sebebiyleDeprem Sarstı, Sistem Yıktı! Hayatta Kalmak İçin Kapitalist Sistemi Yıkalım!” başlığıyla bir Deprem Atölyesi gerçekleştirildi.

Konuşmacı olarak, Gebze Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde akademisyenlik görevini sürdüren jeofizik mühendisi ve deprem bilimci Doç. Dr. Savaş Karabulut katıldı. Savaş Karabulut konuşmasına depremde hayatını yitirenleri anarak başladı. Depremin bir yer sarsıntısı olduğundan yola çıkarak afete dönüşmesinin sebebinin ise alınmayan önlemler olduğunu, yani kapitalist sisteminin kendisinin buna sebebiyet verdiğini belirtti. Maraş depreminin gerçekleşmesinin öngörüldüğü halde bu konuda hiçbir önlemin alınmadığı, deprem için oluşturulan fonunsa deprem dışında başka her şeye harcanarak yağmalandığını söyledi.

6 Şubat’ta yaşadığımız depremde devletin tüm imkanlarını halkın öfkesini bastırmak üzere seferber ettiğini, bu sebeple gelen yardımları engellemek, arama kurtarma ekiplerinin deprem bölgesine gelişini geciktirmek gibi uygulamalarla felaketin boyutunu artırdığından bahsetti. Emekçi halk henüz enkaz altındayken hükümetin ilan ettiği yeniden inşa etme projesinin de soruna çözüm olmadığı, tersine depremzedeleri yeniden borçlandırarak depremin enkazından yeni bir rant elde edildiğini sözlerine ekledi. Ayrıca inşaat maliyetinin artan enflasyonla birlikte bizlerin cebinden alındığını ama aynı zamanda deprem için inşa edilebilecek konutların maliyetinden daha fazlasının patronlara teşvik olarak verildiğini söyledi. Bu sistemde işçi ve emekçilerin her zaman zarar gördüğünü, patronların özellikle, inşaat patronlarınınsa depremden sonra daha da zenginleştiğini vurguladı.

Etkinlikte ayrıca yaklaştığı öngörülen olası bir İstanbul depreminde felaketin sonuçlarının çok daha büyük olacağı, ölüm sayılarının milyonla ifade edilebileceği, aylarca yardımların ulaşamayacağı, ülkenin ekonomik sisteminin çökebileceği ifade edildi. Bu konuda hala önlem almayan yetkililere emekçi halkın tabandan gelen bir güçle baskı yaparak gerekli önlemlerin alınmasını sağlayabileceğini sözlerine ekledi. Bizlerin bu sistemde hayatta kalmasının tek çözümünün yine örgütlenmek olduğunu vurguladı. Sunum mahalle halkının soru ve katkılarıyla devam etti.

Devrimci İşçi Partisinin İstanbul İkitellide emekçi halkın ihtiyaçlarına göre konularını belirlediği Akşam Okulu, emekçi halkı bilinçlendirmeye, birçok konuda onlara ışık tutmaya, emekçi halka kılavuz olmaya ve emekçi halkı örgütlenmeye çağırmaya devam edecek.