Adana'dan Metal işçilerinin direnişine destek

21 Mayıs perşembe günü saat 18.00'da, Adana'da KESK, DİSK, TMMOB ve Adana Tabipler Odası'nın çağrısıyla metal işçilerinin direnişi için kitlesel bir basın açıklaması yapıldı. BTS Şube Başkanı Tonguç Özkan'ın sözcülüğünü yaptığı basın açıklaması, Devrimci İşçi Partisi, sendikalar ve sosyalist partilerin katılımıyla İnönü Parkı'nda gerçekleşti. Özkan, metal işçilerinin direnişinin son yılların en büyük isyanı olduğunu vurgulayarak direnen tüm metal işçilerini selamladı. Devrimci İşçi Partisi'ninde katılımında bulunduğu basın açıklamasında "İşçilerin birliği sermayeyi yenecek!" sloganı atıldı.Basın açıklaması alkışlarla son buldu. Bursa'da yaşanan direnişe karşılık herhangi bir açıklama yapmayıp sessizliğini koruyan Türk-İş yönetimi Türk Metal'i destekleyerek direnişle ilgili yaptıkları açıklamalarda işçilerin taleplerinin herhangi birini gerçekleştirmeye yönelik bir adımda bulunmadı.Yapılan açıklamada: "Bu eylemler, bazı çevrelerin yönlendirilmesiyle, sendika karşıtı bir propagandaya dönüştürülmüş, Türk Metal Sendikamız hedef haline getirilmiş ve bu iş yerlerinde sendikasız bir endüstri ilişkiler sistemi teşvik edilmek istenmiştir" ifadeleri kullanılmıştı.