Kampanya sürüyor: İşçinin gündemi “Asgari ücret zammının tüm işçilere yansıtılması” ve “kıdem tazminatı” İşçinin çözümü: Sınıf mücadelesi, genel grev, genel direniş!

Devrimci İşçi Partisi’nin “İşçinin gündemi, işçinin çözümü” kampanyası genişleyerek devam ediyor. DİP, kampanyanın ilk aşamasında, “Parola 657, İşaret 1900, Hedef 2 Milyon” şiarıyla sırasıyla kamu emekçilerinin iş güvencesi, asgari ücretin geçimlik seviyeye yükseltilmesi ve özel kamu ayrımı olmaksızın tüm taşeron işçilere kadro taleplerini yükseltti. İkinci aşamada ise bu taleplere asgari ücret zammının, aynı oranda tüm çalışanlara yansıtılması ve kıdem tazminatı hakkının savunusu eklendi.

Kampanyanın yeni aşamasında “Asgari ücrete zam oranında herkese ücret arışı” talebiyle hazırlanan bildiriler, Devrimci İşçi Partisi’nin örgütlü olduğu İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Adana, Kocaeli illerinde ve Çorlu, Gebze ve Tuzla gibi sanayi havzalarında işçilerle ve emekçilerle buluşturuldu. Devrimci İşçi Partisi’nin bu talebi özellikle sanayi havzalarında asgari ücretin az da olsa üzerinde ücretlerle çalışan işçilerde büyük yankı buluyor. Ayrıca işçi sınıfının Bursa’da olduğu gibi taban inisiyatifleri vasıtasıyla bu talebi yükselttiğine ve büyük bir hareketlilik içine girdiğine de tanık oluyoruz. Devrimci İşçi Partisi olarak bu çabaları destekliyoruz. Metal İşçisinin Sesi saflarında birleşen öncü işçiler de bu çabanın aktif bir parçası olarak mücadele ediyor. Renault işçileri, sendikaları Birleşik Metal ile birlikte, her gün fabrikalarında geniş katılımlı yürüyüşler düzenliyor. Mesailere kalmıyor. Mücadeleyi yükseltiyor. 6 Mart’ta Bursa’da işçilerin tabandan yükselen inisiyatifleri sonucunda, asgari ücret kıdem farkı talebiyle önemli bir eylem gerçekleştirilecek. Bu mücadeleler DİP’in kampanyasından tamamen bağımsız şekilde gerçekleşiyor. Ancak bunların, DİP’in kampanyasında işlediği konuların ne kadar yerinde olduğunu ve DİP’in politikalarının sınıfın gerçekliğinden hareket ettiğini gösteren gelişmeler olarak bir kenara not edilmesi önemli.

Türk-İş’in ardından DİSK’in de kongresinde kıdem tazminatının savunulması için genel grev kararı alması son derece olumlu bir gelişme oldu. Bizler doğru kararları almaktan daha önemli olan şeyin bu kararları uygulamak olduğunu biliyoruz. Bu bilinçle DİP, kampanyasını “İşçinin kıdemi genel grev sebebi!” sloganıyla sürdürüyor. Kıdem tazminatını savunmak için genel grev çağrısı yapan DİP afişleri, fabrika ve tersane duvarlarını, işçi mahallelerini süslüyor. DİP’liler ve öncü işçiler DİSK tarafından düzenlenen eylemlere de, Türk-İş’e bağlı sendikaların kıdem tazminatını savunan eylemlerine de aktif katılım sağlıyor.

DİP’in “İşçinin gündemi, işçinin çözümü” kampanyası kıdem tazminatı eylemlerinde atılan “işçinin gerçeği sofradaki ekmeği” sloganıyla tam anlamıyla örtüşüyor. Gerçekten işçinin gündemi sofradaki ekmeği ve bu ekmek her geçen gün küçülüyor. Asgari ücrete zam yapılması bile bu durumu değiştirmedi. Çünkü kaşıkla verdiklerini iğneden ipliğe zam yaparak, kıdem tazminatı hakkına saldırarak kepçeyle geri alıyorlar.

Devrimci İşçi Partisi’nin işçi gündemini öne çıkaran kampanyaları, işçi sınıfını siyasette bağımsız bir güç olarak öne çıkarma mücadelesi sürecek: fabrikalar, bankalar devletin; devlet işçinin oluncaya dek!