Gerçek Gazetesi Ocak gündem toplantısı yapıldı

Gerçek Gazetesi'nin İstanbul'da her ay düzenlediği kahvaltılı okur toplantısı, bugün Devrimci İşçi Partisi İstanbul bürosunda gerçekleştirildi.

Toplantıda Gerçek Gazetesi'nin Ocak sayısının yanı sıra gazetemizin yayınlanmasının ardından geçen sürede yaşanan siyasi gelişmeler tartışıldı. Özellikle Sultanahmet'te yapılan bombalı saldırı, Barış için Akademisyenler'in imza kampanyası ile gündeme gelen üniversitelere yönelik Erdoğan'ın ve AKP'nin kuşatması, Devrimci İşçi Partili Üniversite Emekçileri'nin bu bildiri karşısındaki tutumu ve bu kuşatmaya karşı üniversiteleri savunma çizgisi üniversite emekçilerinin aldığı sözlerle kapsamlı bir şekilde değerlendirildi. Anayasa ve başkanlık tartışmaları ele alınarak, anayasanın kim tarafından yapılırsa ona yarayacağı, bugünkü anayasanın 12 Eylül ürünü olduğu ileri sürülerek anayasa tartışması yapmanın AKP'ye ve Erdoğan'a hizmet edeceği belirtildi. Tayyip Erdoğan'ın ABD ve İsrail'in koruması altında, "reis" sıfatını öne çıkararak bir mezhep savaşı kışkırtıcılığı içinde bütün coğrafyada Sünniliğin lideri konumuna gelmeye çalıştığı, bunun sadece bölgede bir savaşı değil, aynı zamanda bir dünya savaşı eğilimlerini de beslediği ifade edildi. Bu gerici, mezhepçi eğilimlere karşı bugün mücadele etmenin bu bakımlardan da ne denli gerekli olduğu vurgulandı.

İşçi sınıfının asgari ücretten taşerona, kıdem tazminatından kamu emekçilerinin iş güvencesine bir çok gündemi de toplantıda tersaneden kimyaya, turizmden kamu emekçilerine çeşitli sektörlerden işçiler tarafından tartışıldı. Devrimci İşçi Partisi'nin Aralık ayından bu yana güncel olarak "Parola 657!", "İşaret 1900!", "Hedef 2 Milyon!" sloganları ve uzun soluklu olarak da "Fabrikalar bankalar devletin, devlet işçinin!" şiarı etrafında yürüttüğü kampanyanın faaliyetlerinden deneyimler de aktarıldı. Çeşitli sektörlerden işçiler, emekçiler kendi fabrikalarında, işyerlerinde bu sloganların nasıl bir karşılık bulduğunu, işçilerin gündeminin işyerlerinde esas olarak bu meseleler olduğunu, işçilerin asgari ücrete yapılan zammı, bunun diğer ücretlere etkisini, taşeronu, kıdem tazminatının ve kamu emekçilerine güvence sağlayan 657 sayılı yasanın kaldırılması üzerine konuştuklarını vurguladı.