Gerçek gazetesinin 5. yaşı: İşçi sınıfına siyaset taşıyan bir araç

Bir gazete nedir ki? Üstünde cümlelerin, bol resimlerin olduğu, bir ücret karşılığında alınıp satılan bir kâğıt parçası mı? Transfer ve magazin haberlerinin gazetenin üçte ikisini kapladığı boyalı bir kâğıt yığını mı? İktidarın borazanlığını yapan, yoksulluğu örtmek için her türlü yalan ve dolanı milyon liralar karşılığında basan oyuncaklar mı? İşçi sınıfına dayatılan sömürüyü, sermaye saldırılarını, patron yanlısı yasaları allayıp pullayan, halkı kandırmak için kullanılan bir araç mı?

Pek çok gazete için öyle. Fakat işçi sınıfına siyaset taşımayı sayfalarına nakşetmiş, Gerçek gazetesi için durum çok farklı. Gerçek gazetesi ilk gününden itibaren kiralık kalem olmayı, patronların sözcülüğünü yapmayı ve halkı uyutmanın bir aracı olmayı reddetti. Onun sayfalarında çıkan her yazı, her makale ve haber, işçi sınıfına ve ezilen kitlelere gerçekleri anlatma amacı taşıdı, hâlâ da taşıyor!

Gerçek gazetesi, yayın hayatına, Haziran 2009'da Devrimci İşçi Partisi'nin merkezi yayın organı olarak başladı. Partinin sesi, dili oldu. Devrimci Marksizmin işçi sınıfı ve ezilen kitleler arasında yayılmasını hedeflemekten başka bir amacı yoktu, hâlâ da yok. Kâh THY işçilerinin sesi oldu, kâh geri dönüşüm işçilerinin elinde birer bayrak. Tekel işçileri, Ankara soğuğunda özelleştirmelere karşı mücadelesini sürdürürken, Türkiye'nin diğer şehirlerinde Gerçek gazetesi bu haklı mücadeleyi anlatıyordu. Bir daha Soma'lar olmasın diye “Madenlerde, inşaatlarda ölüm kader değil, çözüm işçi denetimi” başlığıyla sokağa çıkıyordu. Kıdem tazminatımızı yedirmeyiz diyor, sendikalarda sendika bürokratlarına karşı tabanın sesi olmaya çalışıyordu. “TÜSİAD'sız bir DİSK için ileri” diyor, her mevzide işçi sınıfının burjuvaziden ve devletten bağımsız mücadelesini savunuyordu. İki dilli yaşamı savunuyor, Kürt halkının her parçadaki mücadelesini selamlıyor ve içerideki ve dışarıdaki düşmanlarını anlatıyordu.

İşçi sınfı siyasete!

Gazetemizin ilk sayısını matbaadan aldığımız günden 5 yılını geride bıraktığı bugüne kadar işçi sınıfının kendi siyasetini yapmasını savunduk. Burjuvazinin tüm kamplarından bağımsız, onun peşine takılmayan, işçi sınıfının kendi atar damarlarında, işyerlerinde, sokaklarda, mücadele alanlarında yapılan bir siyaset. AKP'ye ve onun eski suç ortağı olan Gülen cemaatine, CHP'sine, MHP'sine çürümüş patron düzenini ayakta tutan tüm güçlere “hepsi gitsin!” diyebilen bir siyaset. Özelleştirmelere ve hırsızlıklara, kent topraklarının yağmalanmasına, iş cinayetlerine, taşerona karşı işçi denetimi ve kamulaştırma ile cevap verebilecek bir siyaset. Emperyalizme ve Siyonizme, savaş tezkerelerine, NATO üslerine, radarlara karşı işçi enternasyonalizmini savunan bir siyaset.

Gerçek gazetesi bu siyasetin dilidir. Çekinmeden, eğilip bükülmeden sözünü aktarabilen bir araçtır. 5. yaşı kutlu olsun. Hep birlikte onuncu, yirminci, ellinci yıllara!

DİP ve Gerçek gazetesi

İşçi sınıfının devrimci siyaseti, burjuvazinin sömürüye mahkûm ettiği sınıf için tek devrimci çıkış yoludur. İşçi sınıfı, kendisini burjuvazinin karşısında siyasal taleplerle bir sınıf olarak örgütlemelidir. Bu siyaset için sınıfın bazı araçlara ihtiyacı vardır. Burjuvazinin tüm saldırılarına karşı uzlaşmaz talepleri geliştirecek, mücadeleyi sürekli kılacak bir genelkurmay ve onun dili olacak bir yayın. Devrimci İşçi Partisi ve Gerçek gazetesi arasındaki bağ budur. Gerçek gazetesinin işlevi, parti bildirilerini ve haberlerini basmakla kısıtlı değildir. O aynı zamanda, parti üyelerinin ve komitelerinin elinde sıkılmış bir yumruktur. Siyasi kavgada, öncü, ajitatör ve örgütçüdür.

Tartışan ve dönüştüren, mücadeleyi örgütleyen bir yayın

Gerçek gazetesi, hiç bir zaman boyalı basın gibi hamaset edebiyatıyla kitleleri uyutmayı seçmedi. Şovenist histeriye, milliyetçi linç kampanyalarına ve mezhep fitneciliğine karşı işçi sınıfının en geniş birliği için ezilen Kürt halkının ve farklı inançların yanında saf tuttu. Sömürgeciye sömürgeci, ezilene ezilen dedi. Ezen ulusun sosyalistlerinin yayını olarak, ulusal sorunu inceltmedi, eşitlik için özgürlük gerek, kendi kaderini tayin hakkı gerek dedi. Alevilerin özgürlüğü ve eşitliğinin tanınması gerek dedi. Bu netlik, onun sadece sözünü sakınmayan bir yayın olmasından kaynaklanmıyor. Aynı zamanda, Gerçek gazetesinin, partinin sesi olarak, örgütçü ve dönüştüren bir araç olarak kullanılmasından kaynaklanıyor.  Bu netlik, işçi sınıfı içerisinde de karşılık bulmaktadır, bulmalıdır.

Burjuvazinin tabu ilan ettiği, yıllardır sınıfı en derinden ayrıştırdığı her konu, Gerçek gazetesi sayfalarında işçi sınıfı çıkarları açısından işlenmektedir. DİP'in savunduğu görüşler ile işçi sınıfı arasında yararlı bir tartışmaya olanak hazırlamaktadır. Dönüştürücü ve mücadeleyi örgütleyen bir araç olarak, işçi sınıfıyla bağ kurmanın en ilerici aracıdır, Gerçek gazetesi.

Gençliğin sesi, kampüslerden işyerlerine uzanan bir mücadele bağı

Üniversiteler toplumun fildişi kuleleri değildir, bugünün öğrencileri yarının işçi ve emekçileridir diyen Gerçek gazetesi, üniversitelerde sınıf siyasetinin sesi oldu. Üniversite işgallerinden direniş ziyaretlerine, kampüslerden işyerlerine uzanan bir bağın örgütlü aracı oldu. Öğrencilere, kurtuluşu CEO'ların ve patronların hayat tecrübelerinde aratanlara karşı, kurtuluşun tüm toplum için olduğunu söyledi. Bireyciliğe ve çürümeye karşı örgütlü duruşu çözüm olarak sundu. İşçi sınıfının devrimci sözünün, üniversitelerde gelişmesi için çabaladı.

5. yaşında daha fazla örgütlü mücadele çağrısı

İşçi havzalarından ve işyerlerinden gelen okur mektupları, yıllar geçtikçe arttı. Gazetenin ayrı bir bölümü olarak kendine yer buldu. Aynı sorunları yaşayan işçilerin, kentler birbirine uzak olsa bile örgütlü bir aygıt ve yayın aracılığıyla sorunlarına çözüm bulabileceği fikrini işledi. Sömürüye karşı birleşen işçilerin neleri başardığını, başarabileceğini diğer işçi kitlelerine aktardı. Periyodik olarak gazetenin ulaştığı şehirlerin artması, mücadeleyle bağ kuran işçilerin de artmasıyla doğru orantılıdır.

Şimdi, Gerçek gazetesi 5. yaşını geride bırakırken daha fazla sorumluluk sahibidir. Devrimci Marksizmin sesi olarak, daha fazla işçi bölgesine, daha fazla üniversiteye ulaşma sorumluluğu. Önce iki haftada sonra haftada bir yayınlanıp nihayet günlük bir gazete olarak daha da sık ve daha da güncel bir içerikle emekçilere ve ezilenlere ulaşma sorumluluğu. Daha fazla mücadele çağrısı, daha fazla örgütlenme çağrısı!

Tarihten geliyoruz!

Gerçek gazetesi gökten düşmedi. Aslında tarihi kendi beş yılından çok daha eski. Bu yıl tam çeyrek asırlık oldu. Bu topraklarda ilk tohumları 1970’li yılların dağdağalı ortamında atılan bir geleneğin temsilcisi. Devrimci Marksizm, bazen söylendiği gibi Trotskizm, 1989’dan sonra önce nitel, sonra nicel bakımdan çok ciddi bir sıçrama yaşadı. Propagandist bir yaklaşımdan kurtuldu, Türkiye’nin bir siyasi akımı, işçi sınıfına mücadele içinde seslenen, Leninist parti inşasını çabalarının merkezine alan bir akım haline geldi. Önce 1989-1999 arası Patronsuz, Generalsiz, Bürokratsız Sosyalizm gazetesi ve teorik dergisi Sınıf Bilinci. Sonra 2002-2005 arası, yaklaşık dört yıl boyunca kapaklı, iki aylık bir dergi olarak İşçi Mücadelesi eski dizi. Ardından bunun biriktirdiği güçle, Ekim 2005-Nisan 2009 arasında 41 sayı, aylık bir gazete halinde yeni dizi İşçi Mücadelesi. Gerçek işte bu mirası devraldı, onun üzerinde yükseldi.

Ama bu kadar değil bizim tarihimiz. Aslında ta 1920’ye geri gidiyor bu topraklarda ilk kökenimiz. Rusya’da 1917’de yaşanan, tarihin ilk başarılı proleter devrimi olan Rus Ekim devriminin yarattığı şevk ve heyecanın içinde Azerbaycan’ın Bakû kentinde 1920’de kurulan Türkiye Komünist Partisi’nin mirasçısı Gerçek. Çünkü aynen onun gibi, bir dünya partisinin Türkiye kolu olmak üzere, uluslararası bir devrimci örgütlenmenin ayağı olarak kurulmuş olan Devrimci İşçi Partisi’nin (DİP) merkezi yayın organı. 1930’lu yıllarda TKP’nin içinden gelen ve aralarında Nâzım Hikmet’in de bulunduğu “muhalif TKP” olarak bilinen ve Stalinizmin empoze ettiği çizgiye isyan eden partinin mirasçısı aynı zamanda. Sonra Türkiye solunun verdiği devrimci ne mücadele varsa, Deniz’lerin, Mahir’lerin, İbo’ların ruhunu ayakta tutmaya çalışan bir yayın. Köklüyüz, bundan gurur duyuyoruz!

Bu yazı, Gerçek gazetesinin Ekim 2014 tarihini taşıyan 60. sayısında yayınlanmıştır.