Trotskiy’in fikirleri yeniden eski Sovyet ülkesi Azerbaycan’da!

azerbaycan

Ekim devriminin iki büyük önderinden biri olan Lev Trotskiy’in seçme yazılarından oluşan kitap, yazıları derleyen olarak Sungur Savran’ın önsözüyle eski Sovyet ülkesi Azerbaycan’da çıktı. Bu derleme, Azerbaycan’da Həqiqət (Gerçek) ismiyle faaliyet yürüten genç devrimci Marksist grup ile birlikte yürütülen dikkatli ve uzun bir çalışma sonucunda Trotskiy’in fikirlerini ülkede geniş bir kitleye yaymak için atılmış çok önemli bir adım. Başla yayınlarından çıkan kitap, sürekli devrim teorisi ve programı, Ekim devriminin tarihi, Komünist Enternasyonal, işçi devletinin ve işçi sınıfının dünya partisinin bürokrasi tarafından yozlaştırılması, faşizme karşı mücadele, Dördüncü Enternasyonal gibi konuların yanı sıra felsefe, iktisat, kadın sorunu, edebiyat alanlarına dair Trotskiy’in önemli yazılarını içeriyor. Bu çalışma muzaffer Ekim devriminin ürünü, işçi sınıfının en önemli kazanımı Sovyetler Birliği’ni yozlaştıran bürokrasinin tarihi çarpıtarak adını karaladığı, unutturmaya çalıştığı büyük devrimci Trotskiy’in fikirlerini yeniden Azerbaycan’a taşımakla birlikte, Azerbaycan’da işçi sınıfının devrimci partisinin inşası çalışmalarına katkı sunuyor. Trotskiy’in sesi, Azerbaycan’dan başlayarak eski Sovyet topraklarında bir kez daha yankılanıyor, Azerbaycanlı emekçileri ve gençleri devrimci Marksizm’e, devrimci bir işçi partisinin inşasına çağırıyor! 

Bu yazı Gerçek gazetesinin Kasım 2018 tarihli 110. sayısında yayınlanmıştır.