İşçinin Rahmi Koç’a cevabı: Patronsuz bu ülke gayet rahat döner!

İşçinin Rahmi Koç’a cevabı: Patronsuz bu ülke gayet rahat döner!

Rahmi Koç bir demecinde şöyle dedi: “Diyorlar ki, devlette beş buçuk milyon kişi çalışıyor. Buna askerler dahil değil. Dolayısıyla 2 milyon kişiyle bu devlet rahatlıkla döner. 600 milletvekili var, 200’üyle rahatlıkla hallolur.” Milletvekillerine bir şey demeyiz ama işçi sınıfının parçası olan üç buçuk milyon kamu emekçisini gereksiz gören Rahmi Koç’a cevabımız belli. Esas hiçbir şey üretmeden sırf fabrikaların ve üretim araçlarının özel mülkiyetine sahip olduğu için emek sömürüsüyle milyarlara el koyan patronlar sınıfı gereksizdir. Patronları aradan çıkarın, tüm fabrikaların kafa ve kol işçilerinin/emekçilerinin bilgi ve deneyimiyle rahatlıkla üretim yapabileceğini görürsünüz. Hatta patronların kâr hırsını devreden çıkarırsak işsiz işçileri de yanımıza alır ve işsizliğe de son veririz. Her bir işçi daha az saatler çalışır ama üretim artar. İnsanca çalışma saatlerine ulaşırsak patronlar sınıfının kendi tekeline aldığı eğitim, kültür, sanat, spor alanlarında bir azınlığın değil tüm toplumun gelişeceği koşullar sağlanmış olur.

Emekçi halkı birbirine düşüremezsiniz!   

Geçmişten beri işçiyle memuru birbirine kırdırmaya çalışırlar. İşçinin memurun iş güvencesini kıskanmasını, memurun da işçinin toplu sözleşme hakkını kıskanmasını böylece asla birlik olmamasını isterler. İşçinin kafasına çalışmadan para kazanan memur karikatürünü işlerler, memura da yüksek eğitim almamış işçinin alın teriyle kazandığı parayı çok göstermeye çalışırlar. Bu oyunlara karnımız tok. Biz işçiye iş güvencesi, kamu emekçilerine de toplu sözleşme ve grev hakkı isteriz.

Bu yazı Gerçek gazetesinin Aralık 2023 tarihli 171. sayısında yayınlanmıştır.