Ekim devriminin 100. yılında Yunanistan'da EEK ve OEN'in eğitim kampı

Dördüncü Enternasyonalin Yeniden Kuruluşu Koordinasyonu’nun (DEYK) Yunanistan seksiyonu EEK (İşçilerin Devrimci Partisi) ve onun gençlik örgütü OEN (Devrimci Gençlik Örgütü) 23-28 Ağustos tarihleri arasında Yunanistan’ın Eretria kentinde başarılı bir eğitim kampı gerçekleştirdi. Ekim devriminin 100. yılında Ekim devrimine adanan eğitim kampının her gününde, farklı açılardan Ekim devrimi deneyimi değerlendirildi. Güney Afrika, ABD ve Rusya’dan uluslararası katılımcıların olduğu eğitim kampında DİP adına da bir yoldaşımız yer aldı.

Ekim devrimi 100. yılında yolumuzu aydınlatıyor

Kampın ilk günü kamp alanının düzenlenmesi için yapılan hazırlık çalışmalarının ardından kamp Savas Mihail Matsas yoldaşımızın açılış konuşması ile başladı. Konuşmasında öncelikle bütün yoldaşları selamlayan Savas yoldaş, Ekim devriminin tarihsel bir olaydan ibaret olmadığını, 20. yüzyıla damgasını vuran ve hâlâ işçi sınıfının bugüne kadar yaşadığı en önemli, en ileri deneyimi olan bu devrimden çıkartılacak derslerin bugünün mücadelesi ve devrimci işçi partilerinin inşası için büyük önem taşıdığını anlattı.

İkinci günün sabah oturumunda Ekim devriminin etkilerini detaylı bir şekilde ele alan bir sunumla birlikte Ekim devriminin açtığı devrimler çağında işçi sınıfının dünyanın dört bir yanında gerçekleştirdiği devrimci atılımlar üzerine tartışmalar yapıldı.

Enternasyonal katılım

Kampın ikinci günü akşam oturumunda söz farklı ülkelerden gelen enternasyonal katılımcılardaydı. Güney Afrika ve Rusya'dan katılımcılar, kapitalizmin dünya çapında krizi ve bu krizin Afrika ve Rusya üzerindeki etkileri, Putin yönetiminin uluslararası alandaki politikalarını üzerine konuşmalar yaptılar. Bu oturumda DİP adına söz alan yoldaşımız, Erdoğan’ın özellikle Ortadoğu genelinde izlediği politikaları, Türkiye’deki genel siyasi durumu ve bu durum karşısında görevlerimizi ele alan bir sunum gerçekleştirdi. Canlı bir tartışma ve soru-cevap bölümünün ardından enternasyonal oturum alkışlarla sona erdi.

Kriz, devrim, sosyalizm

Kampın üçüncü gününde ise yine farklı oturumlarda farklı yönleriyle Ekim devrimi deneyimi derinlemesine tartışıldı. Ekim devrimi ışığında Trotskiy’in sürekli devrim teorisi, Ekim devrimi ve sanat, Ekim devrimi ve toplumun gündelik yaşamı gibi konular sunumlar ve tartışmalar ile ele alındı. Eğitim kampının dördüncü gününün konusu ise Yunanistan’daki sınıf mücadeleleriydi. Ekim devriminden günümüze Yunanistan’daki sınıf mücadeleleri ve Syriza üzerine tartışmalar yapıldı. Kampın dördüncü gününün bir konusu da ABD’den gelen katılımcının bilimde diyalektiğin işleyişi üzerine yaptığı kapsamlı sunumdu. Eğitim kampının beşinci gününün ana konusu ise dünya çapında derinleşen ekonomik kriz ve depresyondu. AB'nin kemer sıkma politikalarının baskısı altında, derin bir ekonomik krizin pençesinde yaşayan Yunanistan'da yoldaşlarımız tarihsel veriler ve grafikler eşliğinde Yunanistan’daki ekonomik krizin sadece Yunanistan ile ilgili olmadığı, bu krizin dünya ekonomik krizinin bir sonucu, bir parçası olduğu, ekonomik krizin ve yarattığı tahribatın kapitalist sistem içerisinde atılacak adımlarla gerçek anlamda aşılmasının mümkün olmadığını vurgulayan sunumlar ve tartışmalar yaptılar.

Sunumlar, tartışmalar ve çeşitli çalışmalarla, yoğun bir tempoda ve yoldaşlığın sıcaklığı ile devam eden EEK&OEN kampı, Savas Mihail Matsas yoldaşın kapanış konuşması ve onun ardından kampa katılan yoldaşların kampa dair duygu ve düşüncelerini aktardığı sözlerle, enternasyonalizm, devrim ve sosyalizm vurgularıyla, alkışlarla sona erdi.

Bu yazı Gerçek gazetesinin Eylül 2017 tarihli 96. sayısında yayınlanmıştır.