Devrimci İşçi Partisi, işçi sınıfının anti-emperyalist sesini Paris’e taşıdı

LO FETE 2024 1

Devrimci İşçi Partisi (DİP), 2015’ten bu yana neredeyse her yıl olduğu üzere, Fransa’da devrimci Marksist gelenekten olan Lutte Ouvrière (LO, İşçi Mücadelesi) örgütünün yıllık şenliğine davetliydi. Yunanistan’dan EEK (İşçilerin Devrimci Partisi) ile yan yana açtığımız stant ile, 18-20 Mayıs tarihlerinde gerçekleşen şenlikte yerimizi aldık.

DİP standı, Fransızca, İngilizce ve Türkçe olmak üzere üç dilde kaleme alınmış bir dizi yayın ve bildiri ile LO şenliğine katılanlara DİP’i ve Türkiye’deki işçi sınıfı mücadelesini tanıttı. Standımızda aylık gazetemiz Gerçek, üç aylık teorik yayınımız Devrimci Marksizm ve bu derginin yıllık İngilizce özel sayısı olan Revolutionary Marxism’i katılımcılara ulaştırdık. Bunun yanında, partimizi tanıtan bir broşür hem Fransızca hem İngilizce olarak, DİP 7. Kongresi’nin Filistin üzerine aldığı kararın ve Fransa’da tutsak bulunan Filistin davasının Lübnanlı komünist savaşçısı Corç Abdullah’a dair 6. Kongre kararının Fransızca çevirileri, Emperyalizme ve Siyonizme karşı Filistin Dostları İngilizce tanıtımı, çift dilli 1 Mayıs bildirisi dahil olmak üzere bir dizi bildiri ve broşürümüzü de standımızda aktif olarak dağıttık. Dağıtılan bildiriler ve özellikle de DİP’in Türkiye’de işçi sınıfı temelinde anti-emperyalist mücadeleye yaptığı vurgu büyük ilgi çekerken, çok sayıda katılımcı DİP’in çalışmalarından haberdar olmak için iletişim bilgilerini bıraktı.

lo fete 2024 4

Şenliğin ikinci gününde, iki numaralı forum alanında “Faşist barbarlığın ve dünya savaşının geri dönüşüne karşı mücadele” başlıklı bir oturum gerçekleştirdik. İlginin yoğun olduğu Fransızca çeviri ile Türkçe yapılan sunumumuzda, Üçüncü Büyük Depresyon’un yarattığı yeni dünya durumunun altını çizip, bu kriz anlaşılmadan dünya siyasetinin de anlaşılamayacağını dile getirdik. Bu şartlarda, dünya halklarının bir dizi isyan ve devrim ile sahneye çıktığını ama devrimci önderlik olmadan nihai zaferler kazanamadığını hatırlattık. Yine Üçüncü Büyük Depresyon bağlamında faşizmin ve dünya savaşı riskinin yükselişine dikkat çekip, anti-emperyalist mücadelenin bizzat içinde yer almadan devrimcilerin bu sürece müdahale edemeyeceğini belirttik. Sunumumuzu, Filistin halkının kahramanca direnişini selamlayarak ve Siyonist İsrail’in yıkılmasından başka bir çözüm olmadığını belirterek bitirdik.

Hem konuşmamıza hem de standımızda gururla dalgalandırdığımız Filistin bayrağına, bizzat gelip teşekkür eden altı-yedi yaşlarında Filistinli bir çocuk dâhil olmak üzere katılımcılar çok olumlu tepkiler verdi. Fakat konuşmamız sırasında ve şenlikteki “Siyasi Alan” kısmında birkaç örgütün Siyonizm ile mücadele konusunda yaşadığı kafa karışıklığını ve dünya emperyalizminin tezlerine teslimiyetini üzülerek, bu tezlere katılımcıların ve gençlerin tepkisini ise memnuniyetle karşıladık.

Büyük bir disiplin ve örgütsel ciddiyet ile gerçekleştirilen şenlik üç gün boyunca siyasî tartışmalar, LO başta olmak üzere çeşitli örgütlerin Avrupa seçimleri için yaptıkları çağrılar ve bir dizi kültürel etkinlik ile coşku içinde geçti. DİP de alışıldığı üzere, Türkiye’den ve Ortadoğu’dan devrimci bir sesi Fransa ve dünya devrimcileri ile buluşturmuş oldu.

lo fete 2024 3
lo fete 2024 2