Atina ve Selanik’te ortak eylem: Siyonist Netanyahu Yunanistan’dan defol!

15 Haziran’da Siyonist İsrail’in başbakanı Benjamin Netanyahu, İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs arasında düzenlenen üçlü zirveye katılmak için Yunanistan’ın Selanik şehrine gelerek Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ile bir araya geldi. Üçlü zirvenin en önemli konusu, Siyonist oluşum tarafından yağmalanan Filistin doğalgazının Avrupa’ya taşınmasını sağlayacak boru hattı projesiydi. Netanyahu zirvede, "East Med (Doğu Akdeniz Doğalgaz Boru Hattı Projesi) bir devrim olacak ve oldukça gelecek vadediyor. Bu proje ile üç ülke ve İtalya bağlanacak. Bu konuda heyecanlıyız." ifadelerini kullanarak, Türkiye’nin de İsrail ile imzalanması planlanan anlaşma ile bir parçası olmaya hazırlandığı doğalgaz hırsızlığının Siyonistler açısından ne kadar büyük bir önem taşıdığını vurguladı.

Üçlü zirveden önce, 2 Haziran’da Filistin Halk Kurtuluş Cephesi, Yunanistan işçi hareketine, ülkenin anti-emperyalist örgütlerine yönelik bir açıklama yayınlayarak, Yunanistan ve işgalci İsrail arasındaki ekonomik, askeri ve politik bağların giderek gelişmesine karşı mücadeleye ve Netanyahu’yu Yunanistan’dan kovmak için eyleme çağırdı.

Çipras, Anastasiadis, Netanyahu ittifakına karşı anti-emperyalist, anti-Siyonist güç birliği!

Üçlü zirveden yalnızca günler önce 26-28 Mayıs tarihleri arasında Yunanistan’ın Atina şehrinde, dünyanın dört bir yanından, Akdeniz bölgesi ağırlıklı olmak üzere pek çok ülkeden devrimci partiler, sosyalist örgütler, ilerici işçiler 4. Avrupa-Akdeniz Konferansı’nda bir araya gelmişti. Birlikte mücadele için ortak bir enternasyonal program çağrısıyla toplanan konferansın katılımcıları FHKC’nin sunduğu öneri ile Ortadoğu’da, Akdeniz’de, Balkanlar’da anti-emperyalist, anti-Siyonist güç birliği için ilk adımı atmıştı: (http://gercekgazetesi.net/uluslararasi/4-avrupa-akdeniz-konferansi-ortadoguda-yeni-bir-guc-birligine-dogru)

Devrimci İşçi Partisi’nin Yunanistan’daki kardeş partisi, Dördüncü Enternasyonal’in Yeniden Kuruluşu Koordinasyonu (DEYK) üyesi EEK (İşçilerin Devrimci Partisi), FHKC’nin Yunan soluna çağrısına 6 Haziran’da “Sağcı Siyonist Netanyahu’yu Yunanistan’dan kovalım!” başlıklı bir bildiri yayınlayarak hızla yanıt verdi. Yunanistan işçi sınıfını ve emekçi halkını üçlü zirve gerçekleştirilirken Selanik ve Atina’da yapılacak protestolara çağırdı. EEK yayınladığı bildiride, Netanyahu, Çipras ve Anastasiadis’in üçlü gerici ittifakının, Doğu Akdeniz bölgesinin doğal kaynaklarını yağmalamayı hedeflediğini, bu kaynakların sömürülmesinin kemer sıkma politikaları altında ezilen Yunan halkı da dâhil olmak üzere halkların yaşam koşullarını iyileştirmeyeceğini söyledi. Yalnızca petrol şirketlerinin, emekçi halkın üstünden geçinen burjuvazinin karını katlayacak ve Ortadoğu’daki savaşı daha da alevlendirecek bu gerici ittifakın Yunanistan’ın emekçi halkına felaketten başka bir şey vaat etmediğini vurguladı.

Ayrıca EEK gerici ittifakın Filistin halkının en temel haklarını görmezden geldiğini ve bizzat ihlal ettiğini belirterek, Filistin halkına ait olan doğalgazın İsrail tarafından yağmalanarak, Avrupa’ya pazarlanması için Yunanistan, Kıbrıs ve İsrail arasında Nisan ayında imzalanan ön anlaşmaya karşı çıktı. Bildiride üçlü zirvenin İsrail hapishanelerindeki Filistinli politik tutsakların kahramanca açlık grevinden birkaç gün sonra toplandığına dikkat çeken EEK; politik tutsak için özgürlük talep etti ve Filistin halkının haklarını ve özgürlük ve onur için, yurtlarına dönüş hakkı dâhil, kendi kaderlerini tayin hakları için mücadelesini desteğini açıkladı. “Emperyalizm ve onun kuduz köpeği Siyonizm tarafından desteklenen gerici ittifaka hayır! Emperyalist savaşa ve bütün gerici burjuva rejimlere karşı devrimci güçlerden oluşan bir cephe yaratalım!” ifadelerinin yer aldığı bildiri Ortadoğu halklarının sosyalist federasyonunun bir parçası olarak, özgür, laik ve sosyalist Filistin için mücadeleye çağırdı.

15 Haziran’da Yunanistan’daki Filistin diasporası, Filistin’le dayanışma içerisindeki kurumlar, sendikalar, gençlik birlikleri, sosyalist örgütler ve devrimci partiler Selanik’te Aristotelous Meydanı’ndaki Venizelos Heykeli önünde ve Selanik’le eş zamanlı olarak Atina’da saat 17.00’da İsrail elçiliğinin önünde buluştu.

Syriza hükümeti Netanyahu’yu korumak üzere 3 bin 500 polis görevlendirirken, zirvenin gerçekleştiği Selanik şehrinde anti-Siyonist protestoya kitlesel katılım vardı. Protesto sırasında ellerinde Filistin bayrakları taşıyan halk ABD ve İsrail bayrağı yaktı. Atina’da da eylem polis ablukasında başladı; yüzlerce insan anti-emperyalist, anti-Siyonist sloganlarla başkentteki Siyonist elçilikten, Savunma Bakanlığı’na yürüyerek Netanyahu’nun ziyaretini protesto etti. EEK militanları eylemde üzerinde “Filistin’e özgürlük! Kahrolsun Çipras-Netanyahu-Anastasiadis ittifakı! Emperyalizme karşı bölgenin devrimci güçlerinin birleşik cephesi!” yazan parti pankartının arkasında yürüdü.

Yüzlerce insanın Netanyahu’nun ziyareti sırasında ülkenin iki büyük şehrinde gösterdiği bu kitlesel tepki, uzun süredir AB emperyalizminin ve IMF’nin baskısı altında ezilen Yunanistan emekçi halkının emperyalizme ve Siyonizm’e hiç de kolay boyun eğmeyeceğinin göstergesidir. Bu eylemler, aynı zamanda Akdeniz bölgesinin ilerici, devrimci güçlerinin emperyalizme, Siyonizm’e, faşizme ve bütün gerici güçlere karşı güç birliğine doğru atılan somut bir adımdır.