Özel işyerlerine ve kamuya depremzede istihdam etme zorunluluğu getirilsin!

Depremzede

Depremin ardından kapitalist sistemin yarattığı sosyal enkazın önemli boyutlarından biri de işsizlik. Depremden sonra yüzbinlerce kişi yaşadığı şehirleri terk etmek zorunda kaldı. Bu sayının milyonlara ulaşması söz konusu. Aileler gittikleri şehirlerde büyük bir geçim sıkıntısı ile yüz yüze kalıyorlar. Geçici çözümler ve dayanışma bir yere kadar etkili olur. Bu insanların pek çoğu evlerini geçindirmenin ötesinde yeni bir hayat kurmak zorundalar. Depremzedelerin güvenceli işlerde kalıcı olarak istihdam edilmeleri gerekiyor.

Devlet bu soruna herhangi bir çözüm önermiyor. Bu konuda bir planlama yapıldığına dair de en ufak bir işaret yok. Hükümet adına çözüm namına söylenenler, kısa çalışma ödeneğinden, işsizlik ödeneğinden ve bunlara hak kazanamamış olan depremzedeler için günlük 133,44 TL nakdi destek verilecek olmasından ibaret. Bunlar çözüm değil, pansuman bile değil. Ama daha korkuncu var. Depremzedelerin gittikleri şehirlerde işgücü piyasasında “göçmen işçi” muamelesi görmesi söz konusu olacak. Patronlar zor durumda olan bu insanları ucuza çalıştıracak üstüne de “depremzedeye iş ekmek verdim” kibriyle minnet bekleyecekler.

Derhal yapılması gereken İş Kanunu’nun 30. Maddesine bir ekleme yapılarak işverenlere işyeri büyüklüklerine göre artan sayıda depremzede istihdam etme zorunluluğu getirilmesidir. Bu işçiler işyerindeki en az ortalama işçi ücreti almalı ve mevcut işçilerin faydalandığı tüm sosyal haklara da sahip olarak istihdam edilmelidir. Bu kurala uymayan özel şirketler işçi denetiminde kamulaştırılmalıdır. Özel sektörle birlikte kamu da istihdam seferberliğinde rol almalı, kamuda istihdam edilecek depremzedeler de mevcut çalışanlarla aynı statüde olmalıdır. Depremzedelerin yeteneklerine ve yerleştikleri bölgeye uygun işyerlerine yerleştirilmeleri yine devlet gözetiminde ve sendikaların denetiminde gerçekleştirilmelidir.