8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde DİP'li kadınlar mücadeleye çağırıyor!

Kadınlar yaşamına, haklarına sahip çıkmak için alanları doldurdu

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde İzmir Alsancak’ta yüzlerce kadın İzmir Kadın Platformu çatısı altında sokakları doldurdu. “Güvenceli iş, şiddetsiz yaşam ve eşitlik için aşağı bakmıyoruz” pankartı arkasında toplanan kadınlara çevrede bulunan insanlardan, kafe çalışanlarından yoğun destek geldi. 18.30’da Alsancak Kıbrıs Şehitleri caddesinde buluşan kadınlar, polisin yoğun kalabalığı ve önlemi ile karşılaştı. Fakat bu önemli günde kadınların mücadelesinde alana taşıdığı öfke ve coşku karşısında bir engel kalmadı. Yürüyüşe siyasi partiler, sendikalar, dernekler ve çok sayıda kadın örgütü katıldı. Yürüyüş boyunca kadınlar, kadın cinayetlerinin politik olduğunu, İstanbul Sözleşmesi dâhil kazanılmış haklarından vazgeçmeyeceklerini, toplumun her alanında, çalışma yaşamında eşitlik taleplerini sloganlarla haykırdı.  

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde kadınlar mücadeleye çağırıyor!

Devrimci İşçi Partili Kadınlar da erkek egemenliğine, kapitalizme, istibdada karşı emekçi kadınları en önde mücadeleye çağırarak alandaydı. Devrimci İşçi Partili Kadınlar; yaşamını, ekmeğini ve hürriyetini savunmak için sorunların ana kaynağı erkek egemen kapitalist sisteme karşı örgütlü mücadele etmenin gerekliliğini alanlarda vurguladı. Yürüyüş sonra Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde basın açıklaması yapıldı.

Platform adına Türkçe ve Kürtçe okunan basın açıklamasında pandemi önlemleri adı altında patronlar için teşvik, vergi indirimleri, istisnalar uygulanırken; kadınların taleplerinin görmezden gelindiği, kısa çalışma, ücretsiz izin uygulaması, evden çalışma ve hatta işten atmada ilk akla gelenin kadınlar olduğuna değinildi. Ayrıca 2021 yılının geçirdiğimiz geride bıraktığımız iki ayı da kadın cinayetleriyle, erkek şiddetiyle geçtiği ancak AKP iktidarının cinayetleri ve şiddeti önlemek yerine şiddeti körükleyerek kazanılmış haklara saldırdığı vurgulandı. Basın metni sonunda kadınlar hep bir ağızdan taleplerini haykırdı. Program halaylarla, sloganlarla sona erdi. 

Kadınların talepleri şöyle ;

 • Her kadına güvenceli iş sağlansın!

 • Eşit işe eşit ücret sağlansın!

 •  İşyerinde şiddeti, ayrımcılığı ve mobbingi önleyen düzenlemeler yapılsın!

 • Kod 29 ile damgalanmaya hayır, işten çıkarmalar yasaklansın, kod 29 kaldırılsın !

 • Kadın istihdamında tek seçenekmiş gibi sunulan esnek-güvencesiz-kayıt dışı ve taşeron çalıştırmaya, kiralık işçilik uygulamasına son verilsin!

 • İşyerinde şiddeti, ayrımcılığı ve mobbingi önleyen düzenlemeler yapılsın!

 • KHK’ler iptal edilerek haksız hukuksuz yere işten çıkarılan tüm emekçiler görevlerine iade edilsin!

 • Kadınlar için daha fazla yoksulluk, şiddet, göç ve ayrımcılık anlamına gelen savaş politikaları son bulsun.

 • İstanbul Sözleşmesi’nin iptali şiddetin önünü açmaktır: Sözleşme uygulansın!

 • İyi hal indirimi kaldırılsın!

 • Kadına yönelik her türlü şiddeti önleyen ve kadınları koruyan yasal düzenlemeler acilen yapılsın!

 • Göçmen kadınlar ve çocuklar için nefret dilinden uzak insanca bir yaşam ortamı sağlansın

 • Yeterli sayıda ve kadınların yönetiminde olan, kamu tarafından finanse edilen kadın sığınma evi açılsın!

 •  Kadınların korunmasının önündeki tüm bürokratik ve fiili engeller kaldırılsın!

 • Bütçede, eğitimde ve her türlü yasa ve uygulamada toplumsal cinsiyet eşitliği esas alınsın!

 • 7/24 açık, ana dilde hizmet veren kreşler açılsın, kadın veya erkek olduğuna bakılmaksızın en az 50 çalışanın bulunduğu iş yerlerinde gündüz bakım evi ve kreşler açılsın!

ikitelli

İstanbul İkitelli’de Ekmek, Gül ve Hürriyet için emekçi kadınlar en öne talebimizi yeniden yükselttik 

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde Devrimci İşçi Partili Kadınlar olarak İstanbul İkitelli’de emekçi halkın yoğun olarak kullandığı güzergahta bir basın açıklaması düzenledik. İkitelli’nin emekçi kadınlarının da katıldığı basın açıklamasını saat 19:00’da, ’’ Emekçi kadınlar en öne! Yaşamını, ekmek ve hürriyeti savunmak için örgütlenmeye’’ talebini yükselttiğimiz pankartımızla gerçekleştirdik. Basın açıklamasını yapacağımız alana mahallenin içinden yüksek sesle taleplerimizi haykırarak yürürken emekçi halkımızı DİP kortejine katılmaya çağırdık. Mahalle halkı alkışlarla, yüksek sesle sloganlarımıza eşlik ederek eylemimize destek oldular. 

Yaptığımız basın açıklamasında; her gün bir yandan kadın cinayeti haberi alırken diğer yanda devlet erkânından kadına şiddete karşı mücadele nutukları attığını, kadınların yaşamının korunmasına yönelik hiçbir tedbiri zamanında uygulamayan istibdad,  polisi ve yargısıyla tecavüzcülere kol kanat gerip, fırsatını bulduğunda kadına yönelik şiddete karşı düzenlemeler içeren 6284 sayılı Kanuna ve İstanbul Sözleşmesi’ne açıkça saldırmaya devam ettiğini belirttik. Erkek egemen kapitalist sistemin, kadının ucuz işgücünden, görünmeyen emeğinden kendi kendine vazgeçmeyeceğini, bu düzen ayakta durduğu müddetçe cinsiyetçi politikalarını her gün yeniden üretmeye devam edeceğini, buna karşı tutabileceğimiz tek bir yol olduğunu: emeğimizi, ekmeğimizi, yaşamımızı ve geleceğimizi savunmak için örgütlü olmamız gerektiği üzerinde durduk. 

Kadınların gerçek eşitliği ve kurtuluşunun, yalnızca kadınların omuzlarına yıkılan sorumlulukların toplum tarafından üstlenilmesiyle mümkün olabileceğini ve bunun yolunun da mevcut sistemin kökten değişmesinden geçtiğini yineledik. İşçi kadınların, emekçi kadınların gücü, kendini dün de bugün de mücadelelerde gösterdiğini, emekçi kadınlar dün olduğu gibi bugün de erkek egemen kapitalist sisteme karşı mücadele ettiğini, dün olduğu gibi bugün de istibdada karşı hürriyet için mücadele ettiğinin altını çizerek çağrımızın emekçi kadınlara, geleceğini ve insanlığının kurtuluşunu işçi sınıfının kurtuluşunda gören tüm kadınlarda olduğunu vurguladık. 

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü vesilesiyle en güçlü sesimizle bir kez daha tüm emekçi kadınlara sorunlarımızın ana kaynağı ve dolayısıyla tek muhatabı olan erkek egemen kapitalist sisteme karşı Devrimci İşçi Partisi saflarında örgütlenmeye çağırdık! Çağrımızın kadınların kurtuluşunun yolunu açmak için mücadeleye omuz verme çağrısı olduğunu haykırdık. Basın açıklamamızı alkışlarla ve sloganlarla bitirdik. 

Erkek egemenliğine ve kapitalizme karşı emekçi kadınlar en öne!

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun!