MKS işçileri sendikal hakları için 28 Şubat’ta greve çıkıyor

MKS

Çayırova'da bulunan MKS Transformatör fabrikası işçileri 2017’de Birleşik Metal İş Sendikası Gebze şubesinde örgütlenmeye başladılar. 2018’de yasal çoğunluğu sağlayarak Çalışma Bakanlığı’ndan yetki onayı aldılar. Ancak patron, örgütlenmeyi kırmaya yeltenen her patronun can simidi olan yetkiye itiraz yoluna gitti. Yıllarca süren mahkemeler sonucunda sendikanın yetkisi geçtiğimiz günlerde kesinleşti.

Mahkeme süreci ile işçileri yıldıramayan patron, bu sefer de taşeron şirketler ve sarı sendika aracılığıyla yeni bir saldırı başlattı. İşçileri Birleşik Metal İş’ten istifa edip Hak-İş'e bağlı Özçelik-İş’e üye olmaları için tehdit etti. Yıllar boyunca fabrikada anayasayı da yasaları da ayaklar altına alarak paravan şirketler üzerinden sarı sendika ile birlikte işçileri bastırmaya çalıştı. Ama MKS işçileri her türlü baskıya rağmen Birleşik Metal İş sendikasının yetki tespiti davasını kazanmasıyla birlikte Birleşik Metal İş sendikasına üye oldular. Patron Birleşik Metal İş üyesi 14 işçiyi hukuksuz biçimde işten çıkardı. Bunun üzerine sendika ve işçiler fabrika önünde direnişe geçti. İradelerinin yok sayılmasına karşı 28 Şubat’ta greve çıkacaklarını ilan ettiler.

MKS işçileri ve Birleşik Metal İş Sendikası, sendika hakkını savunmak ve tüm bu hukuksuz saldırıları kamuoyuna duyurmak amacıyla 21 Şubat’ta fabrika önünde bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Birleşik Metal İş Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu açıklamasında hukuksuzluğa göz yumanlara ve işçileri bölmeye çalışan sarı sendikaya tepki gösterirken sendikal örgütlenme önündeki engellerin kaldırılması ve atılan işçilerin geri alınması çağrısı yaptı.

Anayasayı ve mahkemeleri yok sayan patron sendikayla toplu sözleşme masasına oturmayı reddediyor, işçilerin örgütlenme, toplu sözleşme ve sendika hakkını gasp ediyor. MKS işçileri ise tüm baskılara ve yasa tanımaz saldırılara, sendikalarına ve grev iradelerine sahip çıkarak yanıt veriyor. Ekmeğinden de hürriyetinde de vazgeçmiyor. MKS işçisinin kazanımı tüm işçi sınıfımızın kazanımı, grevi hepimizin grevidir.