Smart Solar işçisi önce işgalde, ardından adliyede, en sonunda toplu sözleşme masasında kazandı!

Smart solar sözleşme

Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nde (GOSB) bulunan Smart Solar fabrikasında işçiler uzun bir mücadelenin sonucunda toplu sözleşme imzalayarak sendikalı çalışma düzenine geçtiler. Bu hiç kolay olmadı. Yıllar öncesinde birden fazla sendikalaşma girişimi toplu işten çıkarmalarla sonuçlanmıştı. Ancak işçiler yılmadı. Geçmişin derslerini çıkararak Birleşik Metal-İş Gebze Şubesi ile birlikte daha örgütlü, daha sabırlı, daha kararlı biçimde mücadeleye devam ettiler. Sendikal yetki için 2021 yılının sonunda gerekli sendikal çoğunluğu sağladılar. Ama Türkiye’de sendikalı olmak için bu yeterli değil. Patron sendikal yetkiye itiraz etti. Smart işçileri mahkemede kazanacaklarını biliyordu ama mahkemenin yıllar sürmesi bu zaman zarfında mobbing ve işten atmalarla sendikal örgütlülüğün yıpranması anlamına gelecekti. Bu yüzden pasif bir şekilde mahkemenin kararının gelmesini beklemediler. Yeri geldiğinde Kocaeli adliyesi önünde eylem yaptılar. Sadece kendi davaları için değil tüm işçi sınıfının sendikal hakları için mücadele ettiler.

Smart işçisi için mahkemeler 2023’ün Mayıs ayında bitti. Sendikal yetki kesinleşti. Ama Smart işçisi Birleşik Metal-İş’le birlikte fiilen sendikalı bir düzene, mahkeme kararından önce geçmeye başlamıştı. 23 Haziran 2022’de bir kadın öncü işçi işten atıldığında, üç vardiya iş durdurup fabrikayı işgal ettiler. 23 saat süren işgalin sonunda sadece atılan işçi geri alınmadı. Smart işçisi sınıf mücadelesinde rüştünü ispatladı ve gerçek yetkiyi o zaman aldı. Sonraki dönemde fabrika, defalarca işçilerin mücadele sloganlarıyla inledi. Artık toplu sözleşme, kazanımların kalıcı hale gelmesi anlamına geliyordu. 2023 yılının Haziran ayında toplu pazarlık başladı. İlk sözleşme her zaman zordur. Patron tarafı son şansını denedi. İşçileri bölmek için her türlü çabayı gösterdi. Son ana kadar sefalet rakamlarıyla masaya geldi. İşçinin kendi temsilcilerini özgürce belirlemesine bile karşı çıktı. Smart işçisi cevabı 27 Eylül’de grev kararını asarak, 6 Ekim’i de grevi uygulama tarihi olarak belirleyerek verdi. Diyebiliriz ki gerçek pazarlık o zaman başladı. O zamana kadar her şey 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’na göre gitti. Ama artık sınıf mücadelesinin yasaları işleyecekti. 

Smart işçisi grev kararının arkasında tam bir kararlılıkla durdu. 6 Ekim’de şalter inecek bu iş bitecekti. İşçiler “açlıktan ölmeyiz, biz bu yoldan dönmeyiz” derken Smart patronu tüm patronlar gibi kaybedeceği kârın derdine düştü. Pazarlıklar 3 Ekim gecesi sonuç verdi. Toplu sözleşme haberi gece saatlerinde fabrikada alkış ve sloganlarla karşılandı. Smart işçileri sabırla, kararlılıkla verdikleri mücadelenin karşılığını yan haklarla birlikte ücretlerde yüzde 100’e yakın artış ve bir dizi sosyal hak alarak kazandılar. Sözleşmedeki en önemli kazanımlardan biri de fabrikada ve mesai saatleri içinde sendikal eğitim hakkı oldu. Çünkü zamlar zaman içinde eriyebilir. Ücretlerin ve sosyal hakların her zaman iyileştirilmesi gerekir. Sözleşme bir kazanımdır ama fabrika içinde insanca çalışma koşullarını oluşturmak için gün gün mücadele etmek gerekir. En önemlisi de Smart işçisi kocaman uluslararası bir sınıfın, işçi sınıfının parçasıdır. Zafere giden yol işçi sınıfının birliğini, bilincini ve örgütlülük düzeyini yükseltmekten geçer.