Smart Solar işçisi işgal, grev, direnişle kazandı!

Smart Solar işçisi işgal, grev, direnişle kazandı!

Smart Solar fabrikasında sendikal baskılar ve öncü bir işçinin işten atılması üzerine 23 Haziran gecesi başlayan fiili grev ve işgal, atılan işçinin geri alınması ve sendikanın fabrika içindeki sorunlarda asıl muhatap kabul edilmesi sonucunda başarıyla sona erdi. Fabrikadan “sadaka değil toplu sözleşme” sloganıyla kol kola çıkan işçiler, fabrika önünde bekleyen işçilerin “Smart işçisi direnişin simgesi” sloganı ve alkışlarıyla karşılandı. Burada işçilere seslenen Birleşik Metal-İş Gebze 1 No’lu Şube Başkanı Selçuk Çifci, atılan işçinin işe iade edildiğini, sendikalı işçilere yönelik yazılı tutanaklarla ya da sözlü bir baskı uygulanmayacağını, zorunlu fazla mesai uygulamasına son verildiğini, fabrika içinde işçilerin yaşadığı sorunlarda artık sendikanın birinci derecede muhatap kabul edileceğini söyledi ve işçileri tebrik etti. İşçiler Selçuk Çifci’nin sözlerine “inadına sendika inadına DİSK” sloganıyla karşılık verdi.

Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nde güneş panelleri üreten Smart Solar fabrikasında işçiler, DİSK’e bağlı Birleşik Metal-İş sendikasında örgütlenmiş ve Aralık ayında sendikal yetki için gerekli üye çoğunluğuna ulaşmıştı. Ancak şirket sendikal yetkiye itiraz etmiş ve geçen zaman zarfında işçiler üzerinde çeşitli baskılar uygulayarak sendikayı etkisizleştirmeye çalışmıştı. Geçtiğimiz ay fabrikanın önünde Birleşik Metal-İş öncülüğünde tüm işçilerin katıldığı kitlesel bir basın açıklaması yapılmış daha sonra işçiler vardiya giriş çıkışlarında alkışlı sloganlı eylemlerle sendikal yetkinin kağıt üstünde olmadığını, tüm Smart Solar işçilerinin sendikasına sahip çıktığını göstermişti. Smart Solar patronunun öncü işçilerden birini işten atarak baskıyı arttırması eylemlerin dozunu da arttırdı ve 23 Haziran gecesi 3-11 vardiyası fabrikayı terk etmedi. 11-7 vardiyasının servislerden iner inmez fabrika içindeki arkadaşlarına katılmasıyla fiili grev ve işgal başladı. Gece boyu fabrikanın içi grevci işçilerin, fabrikanın önü dayanışma için gelen metal işçilerinin sloganlarıyla çınladı. Sabaha kadar halaylar çekildi. Coşku ve kararlılık sabah vardiyasının da fabrikaya gelmesi ve sendika üyesi olmayan işçilerin dahi işbaşı yapmayı reddederek eyleme katılmasıyla daha da arttı.

Daha önceki yıllarda toplu işten çıkarmalar ve baskılarla sendikal mücadeleyi defalarca kırmış olan Smart Solar patronu bu sefer grevi kıramayacağını görüyor ve üretimin yapılmadığı her dakika ciddi maliyet yükü altına giriyordu. Patronun fabrika önü ve bahçesine toplattığı polisler işçilerin gözünü korkutmak şöyle dursun, işçilerin birliği ve kararlılığı daha önce pek çok işçi eylemine sert şekilde saldıran polisin geri durmasına neden olmaktaydı. Patron, işçinin üretimden gelen örgütlü gücüyle tanışmıştı. Yine de ayak diremeye devam etti ama bu çok sürmedi. İşçi temsilcilerinin şirket avukatına ilettiği talepler reddedildi. Patron her talebe karşı mahkemeleri işaret ediyordu. Bu acil sorunları yıllarca süren mahkemelere havale etmek aslında düpedüz reddetmek demekti. İşçilerin cevabı da haliyle eyleme devam etmek şeklinde oldu. İşçiler bunu fabrika bahçesine açılan kapıya yürüyerek ve “iş aş hürriyet” sloganlarıyla kapı önünde bekleyenlere duyurdular.

Nihayet fabrika yönetimi sendika yönetimiyle masaya oturdu. İşçilerin eyleme başlarken öne sürdüğü taleplerin birçoğu kabul edildi. Toplu sözleşme görüşmelerinin başlatılması talebi karşılanmasa da bu doğrultuda önemli adımlar da bu eylem vesilesiyle atılmış oldu. Smart Solar işçisi eylemi coşkuyla bitirdikten sonra bundan sonraki mücadele sürecini konuşmak üzere ertesi gün Gebze’deki bir düğün salonunda toplanma kararı aldı. Sadece toplu sözleşme sürecini başlatmak değil, eylem sürecinde patronun verdiği sözlerin takipçisi olmak için de örgütlü mücadelenin aynı kararlılıkla sürdürülmesi gerekiyor. Gebze Organize Sanayi’de yankılanan sloganın da anlattığı gibi: “Bu daha başlangıç, mücadeleye devam!”