İşgalden greve mücadele edenler kazanacak!

Gebze Organize Sanayi Bölgesinde (GOSB) bulunan ve güneş panelleri üreten Smart Solar fabrikası işçileri Ekim ayında greve çıkıyor. 2021 yılının Aralık ayında patronun hak gasplarına ve mobinge karşı DİSK’e bağlı Birleşik Metal-İş sendikasında örgütlenen Smart Solar işçileri uzun soluklu bir mücadelenin ardından Haziran ayında patronla toplu iş sözleşmesi masasına oturmuş ancak bu masadan talep ettiklerini alamamışlardı.

Daha önce de sendikalaşma mücadelesine giren Smart Solar işçileri sendika yetki belgesine kavuşamadan patronun işten atma saldırısıyla karşı karşıya kalmış ancak mücadelelerinden taviz vermeden Birleşik Metal-İş sendikasında tekrar örgütlenmişlerdi. Yetki belgesini aldıktan sonra 2022’nin Temmuz ayında bir kadın arkadaşlarının işten atılması üzerine 1 gün boyunca fabrikayı işgal eden Smart Solar işçileri hem işten atılan arkadaşlarını yanlarına kazandılar hem de sendikalarını patrona muhatap aldırdılar.

İşçiler bu işgali başarıyla gerçekleştirdikleri halde uzayan iş mahkemelerine karşı da Kocaeli adliyesi önünde eylem düzenlemiş, patronun iş mahkemesine itiraz nedeninin işçilerin sendikalaşarak haklarına kavuşmasını engelleme çabası olduğunu kamuoyuna duyurmuştu. Haziran ayında başlayan toplu iş sözleşmesi (TİS) sürecine kadar birlik ve beraberliklerini bozmayan Smart Solar işçileri şimdi de arabulucu sürecinin bitmesiyle greve çıkıyor. Ücretleri yüksek enflasyonla günbegün eriyen işçiler patronun kârlarına kâr katarak yeni fabrikalar açmasına rağmen kendilerine düşük maaşları reva görmesini kabul etmiyor. Smart Solar işçileri sendikalarıyla beraber bu uzun soluklu mücadeleyi insan onuruna yaraşır bir sözleşme ile taçlandırmak istiyor. Sözleşme taslağında sosyal haklar ile beraber ücretlere %110 artış talebine karşı patron %45 oranında bir zam öne sürüyor. Bu sefalet zammıyla işçileri bugüne kadar reva gördüğü düşük ücretler ile çalıştırma derdinde olduğunu gösteriyor.

Smart Solar işçileri uzun soluklu bir mücadele ile fabrikalarında işten atmayı fiilen yasaklamış, promosyon haklarına kavuşmuş, yemek sorununu çözmüş ve bölgede en yüksek bayram parası alan fabrikalar arasına girmişti. Mücadelenin bu aşamasına kadar kazanımlarla gelen işçiler hem kazanımlarının kalıcı olması hem de hak ettikleri sendikalı ve güvenceli çalışma ortamı için tüm gücüyle greve çıkıyor.