Eğitim-Sen 6 No'lu Şube Genel Kurulu İsrail’in soykırımcı saldırılarına karşı akademik boykot kararı aldı

Eğitim-Sen 6 No'lu Şube Genel Kurulu İsrail’in soykırımcı saldırılarına karşı akademik boykot kararı aldı

Eğitim-Sen 6 No’lu Üniversiteler Şubesi 18 Kasım Cumartesi günü genel kurulunu gerçekleştirdi. Boğaziçi, Galatasaray, İstanbul, İstanbul Cerrahpaşa, İstanbul Medeniyet, İstanbul Teknik, Kadir Has, Marmara, Mimar Sinan, Türk-Alman ve Yıldız Teknik üniversitelerinden delegelerin katılımıyla gerçekleşen genel kurul, şubenin yeni yürütme kurulu ve organlarının seçiminin yanında İsrail’in soykırımcı uygulamalarına karşı akademik boykot çağrısı yapan çok önemli bir önergeyi kabul etti.

Önergenin sunulması ve kabulü esnasında yapılan tartışmalarda İsrail’in ırkçı, ayrımcı bir Apartheid rejimi olduğunun altı çizildi. Filistin halkının birlik içerisinde işgalci, yerleşimci Siyonistlere karşı tüm imkânlarıyla haklı bir savaş verdiği vurgulandı. Bu sebeple Filistin halkının ve direniş ekseninin tüm dünyaya yaptığı boykot çağrısına destek vermenin Eğitim-Sen açısından tarihsel bir görev olduğu ve tıpkı daha önce Güney Afrika’daki ırkçı Apartheid rejiminin yıkılmasında etkili olan boykot kampanyası gibi bir boykotu örgütlemenin Siyonist düşmanı zayıflatmak konusunda etkili olacağı seslendirildi. Akademik ve kültürel hayatın dünyadan soyutlanmış, özel ve ayrı bir alan olmadığını, İsrail akademik camiasının doğrudan İsrail ordusuyla işbirliği içinde faaliyet yürüttüğünü, eğitim emekçileri ve onların sendikası olan Eğitim-Sen’in vazifesinin de özel olarak akademik boykot çalışmasına omuz vermek olduğunu değerlendiren genel kurul, bir önerge kabul ederek bu tavrını resmiyete döktü.

Karar alındı, şimdi boykotu örgütleme zamanı!

Genel kurul, İsrail’in etnik arındırmacı ve soykırımcı saldırılarına karşı Filistin halkının yanında olduğunu ilan etti. Filistin halkının işgale ve soykırıma karşı mücadelesine destek olmak üzere, Filistin halkının İsrail’e yönelik boykot, yaptırım ve yatırımların geri çekilmesi çağrısını destelediğini karar altına aldı. “Bu doğrultuda Yükseköğretim kurumlarında İsrail’e yönelik akademik boykot ilan edilmesi, sürdürülen projelerin ve her türlü akademik kültürel işbirliklerinin sona erdirilmesi için çağrı yapar ve bu yönde aktif mücadele yürütme kararı alır. ” diyerek gelecek mücadelelerin fitilini de ateşlemiş oldu.

Eğitim-Sen 6 No’lu Şubenin bu kararı çok önemli. Şimdi sıra bu kararın Eğitim-Sen genel kurulunda da karşılık bulması ve başta eğitim alanındaki tüm sendikalar olmak üzere, ayrı gayrı demeden tüm sendika ve konfederasyonlarda benzer kararların kabul edilmesinde. Siyonizme karşı, akademik ve kültürel alan da dâhil olmak üzere boykot, yaptırımlar ve yatırımların geri çektirilmesi yoluyla mücadelenin yükseltilmesi, siyasi ve askeri işbirliklerini de kapsayarak genişletilmesi, sadece son 1 ay içerisinde binlercesi çocuk ve kadın on binden fazla sivili kasten öldüren Siyonist kanser hücresi İsrail’in yenilgisinde önemli bir rol oynayacaktır.