Lüleburgaz Emek Platformu, ayrı gayrı yok dedi sendikaları birleştirdi!

İşçi sınıfının en yakıcı gündemleri, ekonomik krizin faturasını patronların işçi sınıfına yoksulluk ve işsizlik olarak kesmeye çalışması, kıdem tazminatı hakkının tehdit altında olması ve emeklilik hakkının gasp edilmesi. Lüleburgaz Emek Platformu, ayrı gayrı yok dedi, sendikaları birleştirdi. Kıdem tazminatı ve emeklilik hakkını, krizin faturasını krizi yaratanlara ödetmek için mücadeleyi hep birlikte yükseltmek için bir kampanya düzenledi. Çeşitli bildiri ve stant çalışmalarının, kapalı salon toplantılarının ardından, 3 Mart'ta gerçekleştireceği miting, "güvenlik" gerekçesi ile yasaklandı. Ancak yasağa rağmen işçiler, sendikalarında toplandılar ve sendikalarının önünde başlattıkları yürüyüşlerle mitingi düzenlemeyi planladıkları Kongre Meydanı'na gelerek orada yapılan konuşmalarla miting gibi bir eylem gerçekleştirdiler. Konfederasyon ayrımı gözetmeksizin, farklı konfederasyonlardan sendikaların işçileri, "yaşasın sınıf dayanışması", "işçinin kıdemi alın teridir", "işçilerin birliği sermayeyi yenecek", "işçiler el ele genel greve" sloganlarını attı. Petrol-İş, Kristal-İş, Yol-İş, Gıda-İş, Genel-İş, Tekstil-İş, Güvenlik-Sen, Eğitim-Sen, Tüm Bel-Sen, BES ve SES'in biraraya gelerek oluşturduğu Lüleburgaz Emek Platformu'nun düzenlediği eyleme, Trakya'nın çeşitli yerlerinden gelen Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ve Lüleburgaz Kadın Platformu,  DİSK Emekli-Sen Trakya Şubesi de katıldı. Devrimci İşçi Partisi, eylem boyunca işçi ve emekçilere, "Alın teri döküyoruz, prim ödüyoruz, emeklilik hakkımızı istiyoruz!" başlıklı bildirileri dağıttı.

Lüleburgaz Emek Platformu miting

Lüleburgaz Emek Platformu açıklama yapan Petrol-İş Trakya Şube Başkanı Ercan Yavuz, burjuva partilerinin her gün televizyonlardan bangır bangır konuştuğu bir ortamda, mitingin yasaklanmasının işçi sınıfının sesini kısmaya çalışmak olduğunu söyleyerek bu yasağı kınadı. Mitingde kıdem tazminatı hakkının işçi sınıfı için vazgeçilmez bir hak olduğunu, kıdem tazminatına dokundurtmayacaklarını, dokunmaya kalkarlarsa bunun cevabının genel grevle verilmesi gerektiği ifade edildi. Lüleburgaz Emek Platformu adına Ercan Yavuz, konfederasyonları kıdem tazminatı konusunda, şimdiden, herhangi bir saldırı beklemeden tavır almaya çağırdı; "kıdem tazminatı kırmızı çizgimizdir" kararlarını hatırlattı.

Lüleburgaz Emek Platformu'nun kampanyasında ve bu mitingin çağrısında yer alan talepler şöyle:

 • Kıdem tazminatı işçi sınıfının kazanılmış hakkıdır, kıdem tazminatıyla ilgili planlardan vazgeçilsin.
 • Emeklilik, yaşa takılanlar (EYT) için kazanılmış bir haktır, gasp edilen bu hak derhal verilsin.
 • Borçlar kamunun borcu değil, patronların borcudur. Krizin faturasını işçiler değil, patronlar ödesin.
 • Emeklilere insanca yaşanacak ücret ve toplu sözleşme hakkı tanınsın.
 • Ücretler, gerçek enflasyon oranında, refah payı da eklenerek artırılsın, toplu sözleşmeler güncellensin.
 • Asgari ücret yeniden belirlenerek, en düşük memur maaşı seviyesine yükseltilsin.
 • Elektrik, su, doğalgaz başta olmak üzere, zorunlu tüketim maddelerine yapılan zamlar derhal geri alınsın.
 • Vergi adaletsizliğine derhal son verilsin. Vergi, çok kazanandan alınsın.
 • KHK’lar ile işten atılan tüm kamu emekçileri işlerine geri dönsün.
 • İşten atmalar yasaklansın, ücretsiz izinler durdurulsun. Tüm işçi ve emekçilere iş güvencesi sağlansın.
 • Sendikalaşmanın, grev yapmanın, hak aramanın toplu iş sözleşmesinin önündeki tüm engeller kaldırılsın.
 • Verilen sözler tutulsun. Tüm kamu emekçilerine 3600 ek gösterge verilsin.
 • Genç işsizliğe ve yoksulluğa karşı etkili önlemler alınsın.
 • Zorunlu BES uygulamasına son verilsin.
 • Torpil, kayırmacılık gibi uygulamalar son bulsun.