Zonguldak maden işçisi büyük direnişe hazırlanıyor: İlk eylem 30 haziran Perşembe günü 16:30'da Madenci Anıtı’nda

AKP iktidarının Türkiye Taşkömürü Kurumu’nu özelleştirme planlarına karşı maden işçisi büyük bir direnişe hazırlanıyor. 16 Haziran’da TTK’nın en büyük kurumu olan Karadon Müessesesi için özelleştirme süreci başlatılmıştı. Geçtiğimiz günlerde Berat Albayrak’ın özelleştirmeye yönelik açıklamaları TTK’nın kalbi Zonguldak’ta tedirginliği arttırmıştı. Genel Maden İş sendikası yöneticileriyle Ankara’da toplantı yapan Berat Albayrak, toplantıya Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Demir’i de davet ederek, özelleştirme operasyonunu sermaye ile birlikte planladıklarını  ortaya koymuş, aynı toplantıya Zonguldak Emniyet Müdürü’nü Osman Ak’ı çağırarak da maden işçisine açıktan sopa göstermişti. Daha sonra Maden işçilerinin yanlı yayın yapan basına tepki göstermesi karşısında silah çeken polis memuru tehdit ve gözdağının sürdüğünün bir göstergesi oldu. Ancak maden işçisi yılmıyor, korkmuyor ve daha büyük mücadelelere hazırlanıyor.  

Bundan sonra hükümet ve TTK yetkilileri dışında kimseyi muhatap almayacaklarını açıklayan ve özelleştirmeye izin vermeyeceklerinin altını çizen Genel Maden İş sendikası,  27 Haziran günü Genişletilmiş Başkanlar Kurulu’nu toplayarak bir eylem planı belirledi. Bu plana göre ilk eylem 30 Haziran Perşembe günü saat 16:30’da Madenci Anıtı önünde kitlesel  basın açıklaması şeklinde gerçekleştirilecek. Ayrıca madenlerde üretimden gelen gücü kullanma kararı alan Genel Maden İş sendikası, hükümetin özelleştirme yönündeki tutumu devam ederse, daha radikal eylem kararlarını da gündeme alacaklarını açıkladı. Açıklamanın 1990 ve 1994 yılındaki madenci eylemlerini hatırlatması ve tüm Zonguldak halkını mücadeleye çağırması da büyük mücadelelerin kapıda olduğunun bir habercisi olabilir.

Genel Maden İş Sendikası Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Sonuç Bildirgesi'nin tam metni şöyle:

Genişletilmiş Başkanlar Kurulumuz, Genel Başkanımız Ahmet Demirci başkanlığında toplanarak gelişmeleri değerlendirdi.
Genel Maden-İş Sendikası; TTK’nın, MTA’nın, TKİ’nin ve madencilik sektörünün gelişmesi, yerli kaynakların verimli bir şekilde üretilmesi ve ithalatın en alt seviyeye indirilmesi için katkı vermeye devam edecektir. Bu konuda önerisi olan, sektör içinde yeralan kurum, kuruluş ve yetkililerle bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da görüşmeye devam edeceğiz.

-          Biz kendi doğrularımızı her şart altında savunuyoruz. Düşüncelerimize katkı veren ve destek olan herkesi sevgiyle kucaklar, farklı görüşleri savunanlara da saygı duyarız.

-          Biz, bölgemizde 170 yılı bulan üretim kültürünün ve 70 yılı bulan sendikal mücadele kültürünün en önemli taşıyıcısı olarak gördüğümüz Genel Maden İşçileri Sendikası’nda yönetici olmanın sorumluluğuyla, Zonguldak ve bölge halkımızı, tüm vatandaşlarımızı bilgilendirmeye çalışıyoruz.

-          1990 ve 1994 yılında tüm halkımızla birlikte verdiğimiz mücadeleler haklı olduğumuzu gösterdi. Bu nedenle bugün de Zonguldak ve bölge halkının birliğini, beraberliğini çok önemsiyoruz.

-          Sendikamız ve madenci kardeşlerimiz başta olmak üzere, işçisi, memuru, ticaret erbabı, sanayicisi, çiftçisi, emeklisi, öğrencisi, işsizi, ev kadını ve tüm halkımızla Zonguldak gerçeğini anlatmaya devam edeceğiz.

-          TTK, derin kodlarda ve gazlı ocaklarda üretim yapan, Türkiye’nin madencilik sektöründe en güzide kuruluşlarından biridir. 170 yıllık üretim kültürüyle, bu bölgede bulunan 100-150 yıllık rezervi ülke ekonomisine kazandırabilecek, kamu ve özel madencilik sektörüne ışık tutabilecek tek kurumdur.

-          Zonguldak, devletten aldığından fazlasını veren 12 il arasında 7’nci sıradadır. Göz göre göre TTK’nın zarara sokulmasına rağmen 2009 ve 2010 kriz dönemi hariç Zonguldak fazla vermektedir. Daha da önemlisi bu 12 il arasında göç veren tek il Zonguldak’tır. Paramız ve işsizimiz dışarıya gitmektedir.

-          Bölgemizdeki taşkömürü koklaşabilir özelliğiyle demir-çelik sektörünün temel girdisi olduğu için sanayileşme döneminde Kardemir ve Erdemir bu bölgeye kurulmuştur. ÇATES düşük kalorili ve doğaya atılan kömürü değerlendirmek için kurulmuştur. Karadon Müessesesi’nin ürettiği kömür santral kömürü değildir.

TTK’yı özelleştirmek ve kapatma sürecini başlatmak için enerji ve santral üzerinden yasal kılıf hazırlamak doğru değildir.

-          Kaldı ki ÇATES’in olduğu bölgeye yeni bir santral kurmanın imkanı yoktur. Doğa, çevre, hava, su varlıkları yetersiz hale gelmiştir. İnsanlar sağlık sorunları yaşamaktadır.
Mevcut santrallar teknolojik olarak çevreye uyumlu hale getirilmeli, yeni santral projeleri durdurulmalıdır.
Mevcut santrallere, bölgedeki düşük kalorili kömürü kullanma mecburiyeti getirilmelidir.

TTK, tam kapasite ile çalışsa bile mevcut santrallara yetecek kömürü üretemeyecektir. Bölgemize yeni bir santral demek tamamen ithalatı artırmak demektir.

Bu düşünceler doğrultusunda Başkanlar Kurulumuz şu kararları aldı;

-          Özelleştirme girişimlerine son verildiği ve TTK’nın verimli çalışması için gerekli yatırımların yapılacağı açıklanıncaya kadar eylemlerimiz devam edecek.

-          30 Haziran 2016 Perşembe günü Saat: 16.30’da bilgi almak üzere tüm bölgelerden Sendikamız Genel Merkezi’ne gelecek olan madenci kardeşlerimizle birlikte Madenci Anıtı önünde kitlesel basın açıklaması yapılacak. Basın ve halkımız da davetlidir.

-          İşyerlerimizde üretimden gelen gücümüz kullanılacak.

-          Başta madenci kardeşlerimiz olmak üzere Zonguldak halkını, bölge insanını ve kamuoyunu bilgilendirme çalışmalarımız devam edecek.

-          Hükümetin ve siyasi iktidarın duyarsızlığının devam etmesi halinde Başkanlar Kurulumuz olağanüstü toplanarak daha radikal kararları gündemine alacak.

-          Sendikamız tüm kurul ve organlarıyla birlik, beraberlik ve bütünlük içinde bugüne kadar olduğu gibi disiplinli ve kararlı tutumunu sürdürecektir.

-          Kamuoyuna saygıyla duyurulur