Taksim’de onbinler Soma için yürüdü!

Türk-İş, DİSK ve KESK’İn İstanbul Şubeler Platformlarıyla TMMOB ve TTB’nin çağrısıyla onbinlerce kişi Taksim Tünel’de buluşarak Galatasaray meydanına yürüdü. 

Devrimci İşçi Partisi de “sendikalar göreve genel greve!” ve “Özel sektör madenlerden defol! Tüm madenler işçi denetiminde kamulaştırılsın!” tüm madenler işçi denetiminde kamulaştırılsın” yazılı dövizlerle ve orak çekiçli kızıl bayraklarıyla yürüyüşteki yerini aldı. Toplanma saati olan 19:00’dan itibaren kalabalık giderek arttı ve yürüyüş kolu meydana ulaştığında bir ucu Galatasaray Meydanı’nda diğer ucu Tünel’de olan kitlesel bir kortej oluşmuştu.

Galatasaray Meydanı’nda önce saygı duruşu yapıldı ardından da basın açıklaması okundu. Açıklamada aşağıdaki 4 talep öne çıkarıldı: İş cinayetlerinin artışına neden olan taşeron çalıştırma derhal yasaklanmalıdır. Özelleştirildikten sonra seri cinayetlerle gündeme gelen tüm madenler derhal yeniden kamulaştırılmalıdır. İşçi sağlığı sorununu özelleştiren iş güvenliği yasası çöpe atılmalı, tüm denetim yetkisi emek ve meslek örgütlerine verilmelidir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı derhal istifa etmelidir.

Basın açıklamasının ardından ön taraftaki kitle dağılmaya başladığı sırada, polis biber gazı ve tazyikli suyla saldırmaya başladı. Basın açıklamasının yapıldığı meydanı görmeyecek kadar gerilere uzanan onbinlerce kişi saldırı karşısında tünele ve ara sokaklara çekildi. Polis saldırısı Karaköy ve Şişhane’de de devam etti. Tophane’de ise yine palalılar sahneye çıktı.

Sendikaların 15 Mayıs günü ilan ettiği iş bırakma eylemi ise saat 9:00’da işyerlerinde yapıalcak saygı duruşuyla başlayacak ve saat 11:00’da Gayrettepe’den Fındıklı’daki Sosyal Güvenlik Kurumu’na yürüyüş yapılacak.