Şirvan’daki iş cinayeti İstanbul'da basın açıklamasıyla protesto edildi

17 Kasım’da Şirvan’ın Maden köyünde sicili iş cinayetleriyle dolu olan Ciner Grup’una ait bakır madeninde gerçekleşen göcük sonucu 16 işçinin toprak altında kalmasını protesto etmek ve sorumlululardan hesap sormak için DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin çağrısıyla 24 Kasım saat 19:00’da İstanbul’da bir basın açıklaması gerçekleşti. Galatasaray Lisesi önünde yapılan basın açıklamasına Devrimci İşçi Partisi olarak, ‘’İş cinayetlerine karşı çözüm kamulaştırma’’ ve ‘’Taşeron yasaklansın herkese güvenceli kadro’’ dövizleriyle katıldık.  

Basın açıklamasını TMMOB İl Koordinasyon Kurulu adına Cevahir Efe Akçelik okudu. Yapılan açıklamada Soma katliamından  bugüne hiçbir şeyin değişmediği, iş cinayetlerine karşı şirketlerin hiçbir önlem almadığı, devletin ise hiçbir şekilde bu şirketleri denetlemediği belirtilerek bahsi geçen Ciner Grup’un hükümete yakın olması sebebiyle bu katliam gibi iş cinayetini örtbas etmeye çalıştığının üzerinde duruldu. Kazaların adeta geliyorum dediği, hükümetin ve denetimden sorumlu bakanların ise izlediklerine vurgu yapılarak tüm bu cinayetlerden hesabı emekçilerin soracağını söylendi.

‘’Taşeron yasaklansın’’, ‘’kaza değil cinayet’’ sloganları sık sık atıldı. Eylem alkışlar ve sloganlarla son buldu.