Kürt halkına açılan savaşa karşı emekçiler Adana'da sokaklarda!

Adana 'da 29 Aralık Salı günü DİSK, KESK, TMMOB ve Adana Tabip Odası’nın çağrısıyla saat 11.00'de, İnönü Parkı'nda "Savaşa karşı barışı savunacağız" eylemi  gerçekleştirildi.

Basın açıklaması metnini kurumlar adına KESK MYK üyesi Ramazan Gürbüz okudu. Gürbüz, Kürdistan'da yaşanan katliamlar, şehirlerin ablukaya alınması, eğitim  ve sağlık başta olmak üzere tüm kamu hizmetlerinin savaş düzenine göre yeniden dizayn edilmesinin üzerinde özellikle durdu.

"Biz emek ve meslek örgütleri olarak, duyduğumuz sorumluluk gereği, gidilen yolun, kan ve gözyaşlarının sel olup akacağı bir yol olduğunu; bu kirli savaşta çocukların, kadınların, yoksulların, işçilerin, emekçi halk kitlelerinin en ağır bedeller ödeyeceğini bir kez daha yineliyoruz.

Daha kaç kez söylememiz gerekecekse, bıkmadan, usanmadan tekrar tekrar söyleyeceğiz: savaş; ölüm, acı, gözyaşı ve yıkım demektir!" 

Yürümek isteyen kitleye polisin barikat kurmasıyla "Emekçiye değil katillere barikat!" sloganları atıldı. Kitle İnönü Parkı'nda oturma eylemi gerçekleştirdi. Eylem "Faşizme karşı omuz omuza!" , "Baskılar bizi yıldıramaz!" sloganlarıyla son buldu.