KESK sefalet zammına karşı Türkiye genelinde iş bıraktı

KESK sefalet zammına karşı Türkiye genelinde iş bıraktı

3 milyonu aşkın kamu emekçisini ve 2 milyonu aşkın kamu görevlisi emeklisini kapsayan toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinin karara bağlanmaması üzerine anlaşmazlık 21 Ağustos’ta Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna gitmişti. Sürecin Hakem Kuruluna gitmesinin ardından Kamu Emekçileri Sendikası Konfederasyonu (KESK) 27 Ağustos Salı günü Türkiye genelinde bir günlük iş bıraktı. Devrimci İşçi Partisi olarak biz de KESK’in eylemlerine destek verdik.

ANKARA

Ankara’da eylem saat 12:30’da Sakarya Caddesinde gerçekleşti. Polis, “Yüzdelik zam değil insanca yaşanabilir bir ücret istiyoruz!” şiarı ile basın açıklaması yapmak isteyen kitleyi, “Sizin artık öyle bir hakkınız yok” diyerek engellemek istedi. Alkışlarla ve sloganlarla polisin tutumunu protesto ederek yürüyüşe geçen kitle, Eğitim Sen 5 Nolu Şube önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. Basın açıklamasında çaydan tütün ürünlerine, iğneden ipliğe gelen fahiş zamların bizleri her geçen gün açlık, yoksulluk ve sefalete sürüklediği ve buna yüzde 30’ları bulan enflasyon oranı da eklendiğinde hükümetin 20 milyondan fazla insana açlığı, yoksulluğu ve işsizliği reva gördüğü belirtildi. Ayrıca TİS sürecinin Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna taşınması hususunda, tarafsız olması gereken Hakem Kurulunun üyelerinin çoğunun hükümet tarafından belirlenmesinin demokrasi ile bağdaşmadığı gün gibi ortadayken kamu emekçileri lehine bir karar çıkmasını beklemenin oldukça güç olduğu, kamu emekçileri aleyhinde bir karar çıkması sonucu KESK olarak mücadelenin sürdürüleceği ifade edildi.

Ankara KESK Şubeler Platformu ve Ankara KESK Genel Sekreteri’nin yaptığı konuşmaların arasında sık sık “Birleşe birleşe kazanacağız”, “Toplu sözleşme hakkımız grev silahımız” sloganları atıldı, yapılan konuşmaların ardından basın açıklaması sona erdi.

İzmir

KESK iş bırakma İzmir

İzmir’de, anlaşmazlıkla sonuçlanan ve hakem kuruluna bırakılan toplu iş sözleşmelerine ilişkin protesto Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) İzmir Şubeler Platformu tarafından Eski Sümerbank önünde gerçekleşti.

Saat 12:30’de yapılan basın açıklamasında öne çıkan talep "Ekonomik krizin, israfçı kamu yönetiminin bedelini emekçiler ödemesin!” oldu. Kamu emekçilerinin ve emeklilerinin reel gelirlerinin 10 sene içinde yüzde 40 eridiğini ve maaşlarında yaşanan bu erimeyi gidermeyen, temel sorunlarına çözüm üretmeyen hiçbir teklifin gerçekte karşılığı olmadığını belirten KESK dönem sözcüsü, zam teklifi önerisine tepki gösterdi. Taleplerin arasında, 3600 ek göstergelerin tüm kamu emekçilerine verilmesi, yüzdelik değil, taban maaşa zam yapılması, en düşük memur maaşının 4.485 lira olması ve sözleşmeli istihdamın kaldırılıp güvenceli, kadrolu istihdamın sağlanması da yer aldı.

“Hükümet zammını al başına çal”, “AKP’ye kul, sermayeye köle olmayacağız” sloganlarının sıklıkla yer aldığı basın açıklaması, gerçek bir toplu pazarlık hakkı için birlikte mücadele etmeye ve krizin bedelini sahiplerine iade etmeye çağırıyoruz çağrısı ile sona erdi.

Eskişehir

KESK iş bırakma Eskişehir

Eskişehir’de, saat 12:00’de Devlet Su İşleri (DSİ) önünde toplanan kamu emekçileri basın açıklaması yaparak iş bırakmalarının gerekçelerini ve taleplerini dile getirdi. Basın açıklamasından önce yürüyüş yapmak isteyen emekçilere polis izin vermedi. Bunun üzerine işçiler, alkışlarla ve ıslıklarla polisi protesto etti.

Açıklamada elektriğe %15 zam yapan hükümetin emekçiye %4 maaş zammı teklif ederek kamu emekçileriyle açıkça alay ettiği, yandaş sendikaların hükümetle orta oyunu oynadığı vurgulandı. KESK’in 2020 yılı için toplam %38, 2021 yılı için ise 2020 enflasyonu artı 3 puan refah payı talep ettiği görüşmelerin sadece mali ve sosyal haklarla sınırlandığı, sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi, ek ödemelerin emekliliğe yansıtılması, 3600 ek göstergeye ilişkin düzenlemenin yapılması başta olmak üzere kamu emekçilerinin taleplerinin hükümetçe dikkate alınmadığı belirtildi.

5 milyonu aşkın kamu emekçisinin ve kamu emeklisinin beşte biri kadar üyesi olması rağmen hükümetle kol kola yürüyen Memur-Sen’in yetkili hale getirildiği belirtilen açıklamada yetkinin asıl sahiplerinin kamu emekçileri ve emeklileri olduğu, tek çıkış yolunun emekçilerin ortak mücadeleyi yükseltmesinden geçtiği vurgulandı.

“Hak verilmez alınır, zafer sokakta kazanılır” diyen emekçiler, haklarını korumak için mücadeleye devam edeceklerini vurgulayarak tüm konfederasyonları, sendikaları, hangi sendika üyesi olursa olsun ya da herhangi bir sendikanın üyesi olmasın tüm kamu emekçilerini bu mücadelede omuz omuza vermeye çağırdı.

İstanbul

KESK iş bırakma İstanbul

Hükümet ile Memur-Sen arasındaki danışıklı dövüş pazarlığını teşhir etmek, memurlara grevli toplu sözleşme hakkı talebini dile getirmek, insanca yaşayabilecek ücret talebini haykırmak için Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu’nun (KESK) Türkiye genelinde bir gün süreyle iş bırakma kararı üzerine KESK İstanbul Şubeler Platformunun çağrısıyla Kadıköy Belediyesi önünde saat 13:00’te basın açıklaması gerçekleştirildi.

Açıklamada; “Hükümet, gerçek enflasyonun %30’larda olduğu bir ortamda, 20 milyonluk devasa bir kitleye sefalet ve güvencesizlik teklif etmiştir. Ek ödemelerin emekliliğe yansıtılması, gelir vergisi ve ek gösterge adaletsizliğine son verilmesi, 3600 ek gösterge sözünün gereğinin yerine getirilmesi, maaşların insanca yaşamaya yetecek bir seviyeye çekilmesi başta olmak üzere kamu emekçilerinin temel talepleri bir kez daha görmezden gelinmiştir. Güvenceli iş ve güvenli gelecek için omuz omuza mücadeleye çağırıyoruz. İnsanca yaşamaya yetecek bir ücret için omuz omuza mücadeleye çağırıyoruz. Yeni bir satış sözleşmesine izin vermemek için, halktan yana bir kamu hizmeti, demokratik ve adil bir çalışma yaşamı için omuz omuza mücadeleye çağırıyoruz” denildi.

Şube yöneticilerinin yaptıkları konuşmaların arasında sık sık “Hükümet zammını al başına çal!”, “Grev hakkımız, söke söke alırız!”, “KHK’lar gidecek, biz kalacağız!” sloganları atıldı. Yapılan konuşmaların ardından basın açıklaması sona erdi.