Avcılar Belediyesi işçileri 15-16 Haziran ruhuyla yürüdü

Avcılar Belediyesi’nde çalışan ve sendikalı oldukları için işten atılan işçiler 15-16 Haziran’ın yıldönümünde saat 18:00'de Marmara Caddesi’nde buluşup bir yürüyüş gerçekleştirdiler. Avcılar Belediyesi’nde olduğu gibi Bakırköy Belediyesi’nde de işten atılan ve direnişte olan işçilerin, sendikaların ve sınıf dostlarının katılımıyla yüzlerce kişi belediye önündeki direniş çadırına yürüdü. 15-16 Haziran’ın, işçi sınıfının bugün bile patronlara korku salan o ayaklanmasının, ruhuyla direniyoruz şiarıyla gerçekleştirilen yürüyüşte sık sık; “Sendika haktır engellenemez!”, “Birleşe birleşe kazanacağız!”, “Yaşasın sınıf dayanışması!” sloganları atıldı.

Avcılar Belediyesi önünde hazırlanan alanda 15-16 Haziran’da burjuvazi tarafından katledilen işçiler ve bütün devrim şehitleri için saygı duruşu yapıldı. Ardından basın açıklaması okundu ve konuşmalar yapıldı. Basın açıklamasında da konuşmalarda da kıdem tazminatının gaspına tepki gösterildi. Kıdem hakkımızı savunmak için bütün sektörlerdeki işçiler, sendikalar, siyasi partiler, sınıf dostu örgütler ile bir araya gelelim denildi. Daha sonra etkinlik konserlerle ve halaylarla devam etti.