Antalya’da savaşların gölgesinde Türkiye ve Ortadoğu paneli

Devrimci İşçi Partisi Antalya İl Örgütü’nün düzenlediği “Savaşların Gölgesinde Türkiye ve Ortadoğu” konulu panel dün (12.11.2015) saat 18.00’da DİP Antalya bürosunda gerçekleşti. Panele fabrika ve turizm emekçileri ile öğrenci gençlik katılım gösterdi.

"Savaşların Gölgesinde Türkiye ve Ortadoğu" panelinin konuşmacısı Devrimci İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı Levent Dölek, uzun bir dünya durumu değerlendirmesinin ardından Ortadoğu’da yaşanan savaşlara ve  Türkiye’nin Ortadoğu politikasına değindi. Dölek son olarak Kürdistan coğrafyası ve çözüm süreci ile ilgili önemli tespitlerde bulundu.

Levent Dölek dünya değerlendirmesinde kapitalizmin uzun bir kriz dönemi yaşadığını, 2. dünya savaşı sonrası hızla büyüyen kapitalizmin, 1970’li yıllardan sonra büyük depresyon dönemine girdiğini vurguladı. Kapitalizmin krizi sonucu ortaya çıkan savaşlara değinerek, “Bu doğrultuda içine yuvarlandığımız barbarlığın ve savaşların kaynağı kapitalizmdir” dedi. Sözlerine “Eğer kapitalizmin büyük krizine karşı devrimci bir yol bulup bu krizi aşamazsak bizi gericilik ve barbarlıkla baş başa bırakır” diyerek devem etti.

Krizlerin ve savaşların sadece gericilik ve barbarlık getirmediğini dile getiren Levent Dölek,  savaşların ve krizlerin büyük ayaklanmalara ve devrimlere gebe olabileceğini söyledi. Bu bağlamda Türkiye’yi ve Ortadoğu’yu değerlendirdi, büyük Ortadoğu’nun içinde bulunduğu  barbarlığın ortasında Suriye’de yaşananın iç savaş olduğunu söyledi. Arap dünyasında yayılan devrimci dalgadan  korkan büyük emperyalistlerin yeni bir oyun sahneye koyduğunu, Ortadoğu’da mezhep savaşları ile devrimci kalkışmaları geriletmeye çalıştığını vurguladı. Bu anlamda Suriye’de hızla bir iç savaş başladığının altını çizdi.

Ortadoğu’nun içinde bulunduğu bu durum karşısında Türkiye’nin dış politikasını değerlendiren konuşmacı, Türkiye kapitalizminin açıkça Kerkük petrollerine gözünü diktiğini, bu doğrultuda Türkiye’nin yaptığı siyasi hamlelerin hepsinin ardında Recep Tayyip Erdoğan’ın ve Türkiye kapitalistlerinin Kerkük petrollerine ulaşma hedefi olduğunu vurguladı. AKP’nin bu planları çözüm ve barış süreci adı altında güttüğünü söyledi;  Reyhanlı, Roboski katliamlarının ardından Suruç ve Ankara katliamına değinerek barış istemenin yeterli olmadığını AKP’yi yenmeden savaşın bitmeyeceğini açık şekilde vurguladı.

Konuşmasının son bölümünde bu savaşlar doğrultusunda Gezi’yle başlayan halk isyanı, Kürt serhildanı ve büyük metal grevlerinin gerçekleştiğini ancak bu üç büyük gücün bir araya gelmediğini vurgulayan Levent Dölek,  savaşların ve krizlerin getireceği barbarlığa karşı hazırlanmamız gerektiğini, isyan, grev ve serhildanın birleşmesi gerektiğini dile getirerek örgütlenme çağrısı ile sözlerini tamamladı..

Panelinin son bölümü katılımcıların soruları ve hararetli tartışmalarla geçti. Panelin tartışma bölümünde Kürdistan’daki savaşın boyutları, Suriye iç savaşı ve seçimler sonrası AKP’nin siyasi krizi tartışıldı. Panel katılımcıların katkıları ile sona erdi.