Antalya’da kıdem tazminatının gaspına karşı eylem

Antalya’da, kıdem tazminatının gasp edilmesine karşı, DİSK Akdeniz Bölge Temsilciliğinin çağrısıyla bir basın açıklaması gerçekleştirildi. 12:30’da Kapalıyol Halk Bankası önünde bir araya gelen kitlenin “Kıdeme uzanan eller kırılsın”, “İşçilerin birliği sermayeyi yenecek” sloganlarını atmasının ardından basın açıklamasına geçildi.

Basın açıklamasını DİSK Akdeniz Bölge Temsilcisi Cemal Aybar okudu. Aybar, işçilerin yıllardır sahip olduğu en önemli kazanılmış hak olan kıdem tazminatının bireysel bir fona devredilmesi ile patronların ekmeğine yağ sürüldüğünü söyledi. Bu uygulamanın iş güvencesinin yok sayılmasına ve işten çıkarmaların kolaylaşmasına yol açacağı belirttikten sonra “Fon dayatmasına karşı sonuna kadar direneceğiz, zafer direnen işçilerin olacak!” vurgusunu yaptı.