Ankara'da halk isyanının ikinci yıl dönümü etkinlikleri ve Ethem Sarısülük anması

Halk isyanının ikinci yıl dönümünde Ankara’da KESK, DİSK, TMMOB ve TTB’nin çağrısıyla 1 Haziran Pazartesi günü saat 18.00’de Güvenpark’ta Ethem’in vurulduğu yerde bir eylem gerçekleştirildi.

Güvenpark’a yapılan çağrıya sendikalar, odalar ve demokratik kitle örgütleri katıldı. Hemen öncesinde Ethem’in vurulduğu saate çağrı yapan yoldaşları ve ailesi de bu açıklamaya dahil oldu. Basın açıklamasına geçilmeden önce isyan şehitleri ve tüm devrim şehitleri adına saygı duruşu yapılarak “Devrim şehitleri ölümsüzdür!” sloganı atıldı.

Ethem ve halk isyanı şehitlerinin anılarından ve yaptıkları işlerden, okudukları okullardan bahsedilirken Ethem’in genç bir metal işçisi olmasına ve bugün onun mesai arkadaşlarının Bursa’dan Ankara’ya, Kocaeli’den Eskişehir’e yayılan mücadelelerinden bahsedildi ve “Metal işçisi yalnız değildir!”, “Diren metal Ankara seninle!” sloganları atıldı.

Sendika ve odalar adına dönem sözcüleri ayrı ayrı konuşup isyanın yıldönümünde mücadelenin fabrikalarda devam ettiğini dile getirdiler. Konuşmalar sırasında “Ethem yoldaş ölümsüzdür!”, “Bu daha başlangıç mücadeleye devam!”, “Her yer Taksim her yer direniş!” sloganları atılarak iki yıl öncesinin bugünü anıldı.

Halk isyanı şehitlerinin isimlerinin tek tek anılmasının ardından 14 Haziran günü Ethem’in mezarı başında yapılacak olan anmanın çağrısı yapıldı. Devrimci İşçi Partisi olarak yer aldığımız eylem “Yaşasın devrim ve sosyalizm!”  sloganı ile sonlandırıldı.