İstanbul’da Avcılar Belediyesi işçileri OHAL dinlemeden mücadeleye devam ediyor!

Sendikalı oldukları için işten atılan taşeron temizlik işçileri, İstanbul’da Avcılar Belediyesi önünde 90 günü aşkın bir süredir direnişe devam ediyorlar. Belediye işten çıkartılan direnişteki işçilere, taşeron patronu da çalışmaya devam eden işçilere karşı yıldırma taktikleri uyguluyor. Belediye ve taşeron, sendikanın işyerinde yüzde yetmişin üzerindeki örgütlenme oranı ile başvurduğu yetkiye itirazda bulunarak zaman kazanmayı deniyor. Belediye, çadırdaki işçileri ve sendikayı karalamaya devam ederken taşeron şirket Tomurcuk da çalışan sendikalı işçilerin çalışma yerlerini günlük keyfi bir şekilde değiştirmekten, maaşları ödemeyi geciktirmeye kadar çeşitli yöntemlerle işçilere baskı kurmaya çalışıyor.

Olağanüstü Hal kararının MGK’da (Milli Güvenlik Kurulu) alınmasının ertesi günü, OHAL tezkeresi henüz meclise dahi gelmeden CHP’li belediyenin zabıtaları direniş çadırının kurulmasını engellemeye çalıştı. Direnişin engellenmesi basında yer bularak tepkiyle karşılandı. İşçiler kararlı bir duruş göstererek sonraki gün çadırı tekrar kurdular ve belediye önünde eyleme devam ettiler.

Avcılar Belediyesi işçisinin mücadelesi işten atılmış, çadır kurarak direnen işçilerin ve aynı zamanda baskılar altında çalışmaya devam eden işçilerin mücadelesidir. Atılan işçilerin geri alınma ve sendikalı çalışma talebi hem hukuken haklıdır hem de meşrudur. İşçiler üretimden gelen güçlerini de kullanarak eylemliliklerini arttırdıkları takdirde kazanım işçi sınıfının kazanımı olacaktır. Darbecilere karşı ilan edildiği söylenen OHAL, işçilerin mücadelesine karşı kullanılmamalıdır. Hükümetin darbe girişimi öncesi hayata geçirmeyi planladığı işçi düşmanı yasaları şimdi eline fırsat geçmişken geçirmesine engel olmak gerekir. Gün, işçiler için mücadeleyi yükseltme günüdür.

Bu yazı Gerçek Gazetesi'nin Ağustos 2016 tarihli 82. sayısında yayınlanmıştır.