Tek çözüm: işçi denetiminde kamulaştırma!

Aşağıdaki metin, Devrimci İşçi Partisi’nin Soma maden havzasında doğmuş olan acil toplumsal duruma ilişkin tutumunu açıklıyor. Bu metnin biraz kısaltılmış bir versiyonu bugünden itibaren Soma madencileri arasındaki çalışma sırasında dağıtılmaya başlayacak. Soma bugün Türkiye işçi sınıfının kalbinin attığı yerdir. Bütün Türkiye işçi sınıfı hareketi ve sosyalist hareket desteğini Soma’ya aktarmak zorundadır.

 

Tek çözüm: işçi denetiminde kamulaştırma!

İşçiler, Somalılar, kardeşler!

Eynez Ocağı’ndan 2180, Merkez Ocak’tan 650 dolayında, toplamı 3.000’e yaklaşan işçi kardeşimiz işten çıkartıldı. Bir cep mesajıyla binlerce kardeşimizi ekmeğinden ediyorlar, açlığa mahkûm ediyorlar! Patron haber vermeye bile zahmet etmiyor. Pis işi İşkur’a yıkıyor. Onlar da mesajın sonuna alay eder gibi “sağlıklı ve güvenli günler dileriz” yazmışlar!

Bunların topuna hak ettikleri cevabı vermek gerekiyor. “Biz ekmeğimizi kazanmak istiyoruz. Sağlığımız ve güvenliğimiz ona bağlı” demek gerekiyor! Derhal harekete geçmek, köylerimizde ve ilçe merkezlerinde direniş komitelerinde örgütlenmek, hakkımızı elde etmek için toplu halde direnmek gerekiyor.

Madenlerin kapısında grev nöbetine geçmek gerekiyor. 3.000 işçinin ekmeğiyle oynayan şirketin madenleri çalışamaz. İşten çıkartılanlarımız dışarıda nöbet tutarken, içerideki işçi kardeşlerimiz de işi durdurmalıdır. Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için! İşten atılan ve atılmayan işçiler birlikte direnmelidir. Kimse “ben belki işten çıkartılmam, bu işten sıyırtırım” demesin. Bugün 3.000 kardeşimizi burunları kanamadan ekmeğinden edebilirlerse, yarın sıra ötekilere gelecektir. Soma madencisinin geleceği mücadele etmediği takdirde felaket olacaktır.

Sadece işçiler değil, eşleri, kardeşleri, ana babaları, çocukları, komşuları, dostları, bütün Somalılar, bu, hayat memat mücadelesidir. Bugün binlerce işçi kardeşimiz, yarın başka yüzler, binler işsiz kalınca Soma çöker! Haydi Soma halkı, ekmeğinizi, evinizi, çocuğunuzun geleceğini savunmaya, işçilerin yanına!

Bütün Türkiye’de maden patronları işçiyi rehin aldı. Hükümet göz boyamak için bir yasa çıkardı, Zonguldak’ta 6 bin madenci işini yitirdi. Şimdi de Soma’da başlangıç olarak 3 bin. Patronlar, biz işçiye kanuni hakkını ödeyemeyiz diyor. Onlar yapamıyorsa, işçinin hakkını devlet teslim etmek zorunda. İşçilerin hakları patronların keyfine bırakılamaz. Bütün maden ocakları kamulaştırılsın! Sadece Soma’da değil, Zonguldak havzasında, Karaman Ermenek’te, Şırnak’ta, her yerde. Maden sahaları zaten Türkiye Kömür İşletmeleri mülkiyetindedir. Ne bedel ödemek gerekli, ne başka bir masraf yapmak. İşçi düşmanı patronları maden ocaklarından kovun, madenleri kamu işletsin!

Kamu mülkiyetinde bile işçi hayatını savunma sorunuyla karşı karşıya. İşçi sağlığı ve iş güvenliği özel şirketlerde felaket boyutlarında, ama kamuda da çok ciddi sorunlar doğuyor. Tek bir işçinin hayatını bile feda edemeyiz artık! İşçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda alınması gereken tedbirleri en iyi işçinin kendisi bilir. Öyleyse işçi denetiminde kamulaştırma!

Bütün maden ocaklarının güvenliği sağlansın! İşçinin hayatı maliyet unsuru gibi görülerek tehlikeye atılamaz. Ocaklar elden geçtikten sonra mühendis kuruluşlarının ve işçilerin temsilcilerinde oluşacak teftiş kurullarınca denetlenmesinin ertesinde üretime açılsın.

Bütün madencilerin borçları silinsin! Madenciler kimseye borçlu değil, Türkiye madencilere borçludur. Biz soğukta kışta hayatta kalalım diye onlar hayatlarını yitirdi bugüne kadar. Bunu artık düzeltmeliyiz. Başta işçi sınıfı ve sendikaları, Türkiye’nin emekçi halkı, madencilerin hakkı verilene kadar grev, gösteri ve protestolara!

Sendikalar göreve! 13 Aralık’ta KESK’in Ankara’da düzenleyeceği mitingi başta Türk-İş ve DİSK olmak üzere bütün konfederasyonların ve meslek örgütlerinin katılacağı bir büyük destek eylemine çevirelim. Soma’ya ve Soma olmamak için aylardır direnen Yatağan’a destek verelim. Bizi teker teker avlamalarına izin vermeyelim. Maden işçisi bugün Türkiye işçi sınıfının geleceğinin mücadelesini veriyor!

İşçiler, Somalılar, kardeşler!

Soma ayağa kalkarsa bütün Türkiye cevap verir. Önce siz çocuklarınızın geleceği, hayatınızın devamı için, ölüme karşı mücadeleye girin! Bir avuç para babası ile onların emrinden çıkmayan politikacılar hariç bütün Türkiye arkanızda! Türkiye’ye yönü Soma gösteriyor! O yöne yürüyelim, çocuklarınızın, çocuklarımızın geleceğini hep birlikte kurtaralım.

 

Devrimci İşçi Partisi

2 Aralık 2014