Filistin Dostları’ndan İstanbul’da eylem: Corc Abdullah’a özgürlük! Filistin’e özgürlük!

Emperyalizme ve Siyonizme Karşı Filistin Dostları, Corc Abdullah’a Özgürlük Birleşik Kampanyası’nın çağrısıyla 23 Ekim Cumartesi günü  İstanbul Eminönü’nde bir basın açıklaması düzenledi. 

Basın ve halkın ilgi gösterdiği açıklama öncesinde platform sözcülerinden Kutlu Dane, Filistin Dostları’nın öyküsünü aktardıktan sonra, Filistin sorununun kendileri için ne ifade ettiğini açıklayarak, verilen mücadeleyi Filistin’in hâmisi veya reisi olmak isteyenlerin sözde desteğinden, Filistin mücadelesini siyasî bir makyaj malzemesine çevirenlerin ikiyüzlülüğünden farklı olarak Türkiye emekçi halkının mücadelesinin ayrılmaz bir parçası olarak gördüklerini ifade etti. Dane, Corc Abdullah’ın tutsaklığının bu anlamda Filistin Dostları için ne ifade ettiğini vurguladıktan sonra, basın açıklamasını okudu. Sık sık “Abdullah’a özgürlük, Filistin’e özgürlük!”, “Yıkılsın Siyonist İsrail Devleti!” ve “Kahrolsun Fransa emperyalizmi!” sloganlarının atıldığı açıklamanın tam metnini aşağıda sizlerle paylaşıyoruz:

 

Değerli basın emekçileri, Filistin halkının sevgili dostları,

Bugün, 1984 yılından bu yana Fransa’da tutsak bulunan Lübnanlı devrimci Corç İbrahim Abdullah için özgürlük istemek üzere bir kez daha bir araya gelmiş bulunuyoruz. Abdullah yoldaşa özgürlük talebimizi haykırmak için daha önce de bu tür açıklamalar yapmış, her seferinde, yoldaşımız için özgürlük istediğimiz son eylemimiz olmasını temenni etmiştik. Ancak emperyalistler ve Siyonistler için adalet, kendi çıkarları için üzerinde tepinebilecekleri bir oyuncaktan ötesi olmadığından, yoldaşımız halen tutsak. Bugün tutsaklığının 37. yılı tamamlanıyor.

Bugün burada, Corç Abdullah’a Özgürlük Birleşik Kampanyası’nın ilan ettiği uluslararası eylem ayı kapsamında bulunuyoruz. Kampanyanın çağrısıyla dünyanın farklı yerlerinde yapılan eylemlerden birini şu an gerçekleştiriyoruz. Bugün bizlerle yaklaşık olarak aynı saatlerde, kampanyanın merkezi olan Fransa’daki dostlarımız Corç Abdullah’ın tutsak bulunduğu hapishanenin önünde bir eylem düzenliyorlar. Buradan oraya devrimci selamlarımızı iletiyoruz. Abdullah’ın tutsaklığı sürdükçe, ona özgürlük talep etmeyi sürdüreceğiz. Bu, bizim Siyonizm ve emperyalizme karşı enternasyonalist görevlerimizdendir.

Corc İbrahim Abdullah, hayatını emperyalizme ve Siyonizme karşı mücadeleye adayan Lübnanlı komünist bir devrimcidir. 1978’te Filistin’in yiğit evlatları ile saf tutarak, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC) saflarında mücadeleye atılmış, işçi sınıfının kapitalizme karşı mücadelesi ile Arap halkının emperyalizm ve Siyonizme karşı mücadelesini bir bütün olarak ele almıştır. Ardından, Lübnan Silahlı Devrimci Grupları (LSDG) adlı örgütün kurucusu olma suçlamasıyla Fransa’da 1984 yılında tutsak edilmiştir.

Siyonist İsrail, Fransa ve ABD’nin de desteğiyle, Filistinli gerillaları ve sivilleri katletmek üzere Lübnan’ı işgal ettiğinde, bu örgüt bir yandan Siyonist işgal güçlerine karşı çarpışırken, bir yandan da işgalcilere karşı direnişi emperyalist ülkelere taşımış, Siyonist işgalin sponsorlarını, finansörlerini, silah tüccarlarını ve komuta kademesinde bulunanları hedef almıştır. Corç Abdullah da, bu örgütün üyesi olarak ABD’nin Fransa’daki askerî ateşesi Charles R. Ray ve Siyonist İsrail’in istihbarat örgütünün Fransa’daki başı Yaakov Bar-Simantov’un ölümünden sorumlu tutulmaktadır. Tutuklandıktan 14 yıl sonra hukukî açıdan serbest bırakılması mümkün hale gelmişken, Fransız emperyalizmi, ABD emperyalizmi ve İsrail Siyonizmi’nin de yönlendirmesiyle, Corç Abdullah’ı esir tutmayı sürdürmektedir.

Corc İbrahim Abdullah suçsuzdur. Bir suçlu aranıyorsa, 1948 yılından başlayarak Filistin'i etnik bir temizliğe tabi tutan İsrail'e ve Siyonistlerin Filistin ve Lübnan'ı işgalini destekleyen Fransa'ya bakılmalıdır! Bir suçlu aranıyorsa, Ortadoğu’nun dört bir yanını kana bulayan ve bölgedeki emekçi halkların düşmanı gerici rejimleri destekleyen ABD’ye bakılmalıdır!

Değerli basın emekçileri, Filistin halkının sevgili dostları,

Corc Abdullah, ülkesini işgal eden Siyonistlerin ve onların emperyalist işbirlikçilerinin, Lübnan ve Filistin'in emekçi halkına refah getireceği yanılsamasına bir an olsun kapılmamıştır. İşgal altındaki halkına, sosyalist, laik ve demokratik bir program sunmuş, bu doğrultuda savaşmıştır.

Bu yüzden, Abdullah’ın fikirleri sadece emperyalistleri ve İsrail Siyonizmi’ni değil, kendisini tutsak etmeyi sürdüren Fransız emperyalizminin başı Macron’u Lübnan’a hâmi olmak üzere davet edenleri de korkutmaktadır.

Bu yüzden, Abdullah’ın fikirleri, Lübnan ve Filistinliler başta olmak üzere bölge halklarının kurtuluşunu emperyalizm ve Siyonizm ile işbirliğinde görenleri de korkutmaktadır.

Bu yüzden, Abdullah’ın fikirleri, bölge halklarına dindar ya da seküler farketmeksizin bir avuç burjuvanın sömürüsünden ötesini vaat edemeyenleri de korkutmaktadır.

Bu yüzden, Abdullah’ın fikirleri, ülkemizdeki istibdad rejimi gibi Filistin davasını savunur görünüp, İsrail ile ilişkilerini sürdürenleri de korkutmaktadır.

Emperyalizme ve Siyonizme Karşı Filistin Dostları olarak, Corc İbrahim abdullah yoldaşımızı bağrımıza basıyor, mücadelesini sahipleniyoruz. Avrupa'nın insan hakları konusunda caka satmaya çok meraklı devleti Fransa, yoldaşımızı derhal serbest bırakmalıdır.

 

Kahrolsun Fransa emperyalizmi!

Kahrolsun Amerikan emperyalizmi!

Kahrolsun Siyonizm!

Corç Abdullah’a özgürlük!

Filistin’e özgürlük!

 

Emperyalizme ve Siyonizme Karşı Filistin Dostları