Arap dünyasından destek: Corç Abdullah Kampanyası, Arap Kızıl Yardımı, Kızıl Enternasyonalist Kolektif, Fas Halkının Mücadelesine Destek Komitesi, Naila Wardi

Şiar Rişvanoğlu

Değerli yoldaşlar,

Corç Abdullah’a Özgürlük İçin Birleşik Kampanya, Şiar Rişvanoğlu’na içten desteklerini ve dayanışmalarını sunan bütün organizasyonları destekler, Şiar yoldaşa ve özgürlüğü ve adaleti savunan bütün militanlara yönelen faşist ve gerici saldırıları şiddetle kınar.

Yoldaşımız Corç Abdullah’ın bize daima hatırlattığı gibi, bizi bir arada tutan savaşlarda “daima birlikte kazanacağız”. Dayanışma silahımızdır! Düşman cephelerinden gelen saldırıları püskürtmek ve yoldaşımızı korumak için dayanışmayı en geniş ve en çeşitli yöntemlerle yükseltelim.

İşte bu ruhla, militanlarımızı korumak ve devrimci tutsaklarımızı emperyalizmin ve gericiliğin zindanlarından kurtarmak için bin inisiyatif yükselsin.

Kızıl enternasyonalist ve dayanışmacı selamlar

corç abdallah

30 Temmuz 2020, Paris 

Corç Abdullah’a Özgürlük İçin Birleşik Kampanya

Arap Kızıl Yardımı

Naila Wardi

 

 

 

 

* * * 

 

Kızıl Enternasyonalist Kolektif ve Fas Halkının Mücadelesine Destek Komitesi

Sevgili Yoldaşlar,

“Eski dünya ölüyor, yeni dünya doğmakta gecikiyor ve bu alacakaranlıkta ortaya çıkıyor canavarlar”.

Kapitalist ve emperyalist sistemin, bünyesinde içerdiği ve siyasal, ekonomik ve toplumsal düzlemde yeniden şiddetlenmiş bulunan kriz ortamında; bu sistemin savunucuları ile işçi sınıfı ve halk kitleleri arasındaki karşıtlık keskinleşiyor.

Bu durumda, emperyalistler ve gericiler, aydınlık bir gelecek için bu sistemde radikal bir değişimin mücadelesini verenlere; özellikle de, halk direnişinin azimli temsilcilerine saldırıyorlar.

Yoldaşlar,

Faşist, gerici ve emperyalistlerin saldırısına en başta uğrayacak olanlar, tabi ki, mücadelenin ön saflarında yer alan bu temsilciler olacakladır ve bizim korumamız ve savunmamız gerekenler, onlardır.

Onları mutlaka savunmalıyız; hem insan hakkı bağlamında ama hem de düşünsel, siyasal ve yapısal olarak temsil ettikleri şey için. Bu savununun yolu; dayanışmacı güçlerin, kendi içlerinden birine- ki bugün bu kişi Şiar Yoldaş’tır- gerici güçlerin kurdukları kumpas karşısında hep birlikte set oluşturmasından ve aynı zamanda, uluslararası dayanışmayı küreselleştirmekten geçer.

Yoldaşlar,

Tüm dayanışma duygularımız ile Şiar Yoldaş’ın ve DİP’li yoldaşlarının yanındayız! Ortak mücadelemiz için koşulsuz desteğimizi sunuyoruz.

Paris, 29 Temmuz 2020

Devrimci Mahpusların Özgürlüğü Yolunda Kızıl Enternasyonalist Kolektif (Kızıl CRI) (Paris)

Fas Halkının Mücadelesi için Eylem ve Dayanışma Komitesi (Paris)