Şiar Rişvanoğlu ile dayanışma mesajları: Azerbaycan, Bulgaristan, İtalya, Japonya, Makedonya, Polonya, Ukrayna…

Şiar Rişvanoğlu

Bundan bir süre önce Adana’daki bürosu saldırıya uğrayan ve ölümle tehdit edilen Devrimci İşçi Partisi üyesi avukat Şiar Rişvanoğlu ile çok yaygın bir uluslararası dayanışma ağı oluşmuş bulunuyor. Bugüne kadar Yunanistan’dan EEK, Arjantin’den Partido Obrero, Uruguay’dan Partido de los Trabajadores, yine Arjantin’den Partido Obrero-Tendencia, Rusya Komünistleri Partisi RPK, Sovyetler Birliği Derneği (ASU), Fransa’dan Proleter Devrimci Yeniden Doğuş grubu (ROR), Macaristan’dan Eszmélet Marksist teori dergisi, Finlandiya’dan MTL, Brezilya’dan Tribuna Classista grubu, Arap dünyasından çeşitli örgütler ve şahıslar (Corç Abdullah Kampanyası, Arap Kızıl Yardımı, Kızıl Enternasyonalist Kolektif, Fas Halkının Mücadelesine Destek Komitesi, Naila Wardi), yine Rusya’dan Birleşik Komünist Parti (OKP), Amerika Birleşik Devletleri’nden İşçi Partisi Girişimi (UFCLP), yine Arjantin’den ApeL meslek derneği üyesi avukat yoldaşları hep bugüne kadar dayanışmalarını Gerçek sayfalarında dile getirdiler.

Şimdi de dayanışmalarını kısa metinlerle ifade eden başka ülkelerden örgüt ve şahısların dayanışma mesajlarını hep birlikte yayınlıyoruz.

 

 

Azerbaycan

Yoldaşımız Şiar Rişvanoğuluna faşistler tarafından düzenlenen alçakca saldırıyı kınıyoruz. Şiar Rişvanoğlunu ve Türkiye işçi sınıfının partisi olan Devrimci İşçi Partisini (DİP) cani-gönülden desteyimizi beyan ediyoruz. Özgürlüğün sesi hiç bir zaman susmadı, susmayacak!

Azerbaycan devrimci Marksistleri.

 

Bulgaristan

Yoldaşlar!

Cesur avukat Şiar Rişvanoğlu’nun başına gelenlerden yeni haberimiz oldu. Yaşanan olay ve aldığı çirkin tehditler sebebiyle çok endişeliyiz. Ekonomik ve politik sistem, kendisine ve yarattığı tüm adaletsizliklere karşı birçok aracı kullanmamıza izin vermiyor. Böyle zamanlarda, emeğimizi ve insan haklarımızı savunan avukatlar gerçek birer kahramanlık örneği gösteriyorlar. Iliyan ve ben Daniela, Şiar’a yoldaşça desteğimizi ifade etmek isteriz. Emekçilerin ve ezilenlerin sesini susturmaya yönelik tüm çabalara karşın Şiar Rişvanoğlu gibi insanlar sayesinde gelecek için umutluyuz.

Bulgaristan’dan

Daniela Penkova ve İliyan Stançev

 

İtalya

Alçakça Saldırıya Karşı Şiar Yoldaş ve DİP ile Dayanışmaya!

Erdoğan kışkırtıyor, faşist çeteler uyguluyor!

Prospettiva Operaia’dan yoldaşlarınız, Erdoğan yanlısı düzen çetelerinin ağır tehditlerine karşı Şiar Rişvanoğlu yoldaş ve tüm DİP (Devrimci İşçi Partisi) ile en militanca dayanışma duygularını ifade ediyor.

DİP militanı ve işçi, Kürt ve kadın haklarının savunucusu Şiar’ın bürosu geçtiğimiz günlerde tahrip edildi. Çetelerin bıraktığı mesajda “Şanlı devletimizin emniyet kuvvetleri ile uğraşmaya devam edersen daha başka çok şeyler de parçalanır, dağılır. Ayağını denk al, vatan haini!!” yazılıydı. Bu tür olayların baş sorumlusu karmaşık bir ekonomik ve siyasi krizin ortasında şovenizm ve milliyetçilik/dincilik kartlarını oynayan Türkiye hükümeti ve baskıcı eylemleridir.

Şiar’ın, Türkiyeli yoldaşların ve Erdoğan’a karşı mücadele edenlerin yanındayız!

Prospettiva Operaia – İtalya

 

Japonya Devrimci Komünist Birliği

Sevgili Yoldaşlar,

Size bu mesajı kendi adıma yazıyorum. Militan Japon işçilerinin ve öğrencilerinin yanı sıra Japonya Devrimci Komünist Birliği (JRCL), emperyalist devlet iktidarınca harekete geçirilen monarşist sağcıların sık engellemelerine ve tehditlerine rağmen mücadele ediyorlar. DİP’li yoldaşların da devletin tüm baskısına rağmen mücadeleye ve ilerlemeye devam etmesini diliyorum.

Dayanışmayla,

Masao Yoşida

 

Makedonya

Şiar yoldaşa yapılan saldırının haberini büyük bir öfkeyle karşıladık. Şiar yoldaşa ve doğru yolda ve doğru amaç için mücadele eden tüm yoldaşlarımıza tam desteğimizi yolluyoruz.

Biz sosyalistlere her zaman saldırılar olacaktır, çünkü sadece biz, çürümüş kapitalist düzeni gerçekten tehdit ediyoruz.

Sizleri enternasyonal devrimci duygularla selamlıyor ve mücadelenize azimle devam edeceğinizi umuyoruz.

Makedonya’dan bir grup sosyalist

 

Polonya

Dayanışma mektubu

Türkiye’de ezilen ve baskı altında tutulan bütün insanlara destek olabilmeye kendini adamış, sebatkâr avukat Şiar Rişvanoğlu ile dayanışmamızı ifade etmek isteriz. Böylesine değerli insanların tehdit edilmesi, aslında iktidarın kendisinin zaafını gösterir. Uluslararası dayanışma bizlerin hiçbir zaman davamızdan vazgeçmememizi sağlayan gücümüzdür. Sosyal adalete inanan, uğruna mücadele eden bizler sonunda bütün ezilenlerin özgür olacağını biliyoruz; Şiar Rişvanoğlu gibi savunucular demokrasi, özgürlük ve eşitlik için mücadele eden kahramanlardır.

İmzalar:

Polonya Wrocław şehri Düşünce Forumu’ndan aktivistler

Polonya Anti-Kapitalist Cephesi

 

Ukrayna:

Ukraynalı Marksist gruplardan Şiar Rişvanoğlu ile dayanışma mesajı

Şiar Rişvanoğlu ile dayanışmamızı ifade ediyor ve Türkiye’deki işçilerin ve baskı gören ulusal azınlıkların hakları için verdiği mücadeleyi destekliyoruz. Şiar yoldaşın durumunu çok iyi anlıyoruz çünkü Ukrayna’da da muhalif güçler sürekli aynı sorunlarla, polis soruşturmalarıyla el ele yürüyen ve aynı polislerce korunan faşist çetelerin şiddet ve tehditleri ile karşılaşıyor.