Şiar Rişvanoğlu bir kez daha tehdit altında!

şiar rişvanoğlu

Devrimci İşçi Partisi üyesi, Devrimci Marksizm dergisinin Sorumlu Yazı İşleri Müdürü, Avukat Şiar Rişvanoğlu, yazıhanesinin birkaç ay önce bir saldırıya uğramasından sonra şimdi de ağır ceza mahkemesinin hedefi haline getirildi. Kendisine Adana Barosu 2018 Genel Kurulu’nda yaptığı bir konuşma nedeniyle fikir suçu isnat edilerek dava açılmış bulunuyor. Davanın ilk duruşması 10 Kasım Salı günü görülecek. Ankara Düşünceye Özgürlük Girişimi ile Düşünce Suçu(!?)na Karşı Girişim, Şiar Yoldaşımızla bir dayanışma kampanyası açarak aydınlardan ve özgürlüklerin savunucularından imza toplamış bulunuyor. Aşağıda imza metnini ve imzacıları sunuyoruz.

 

Dostumuz, arkadaşımız, yoldaşımız Şiar Rişvanoğlu, mesleğe başladığı ilk günden beri, yaşadığımız coğrafyanın her yerinde hukukçu/avukat olarak 25 yıldır sayısız siyasi/toplumsal davada, insan hakları davasında işkence mağdurlarının, işçi sınıfının, emekçilerin, Kürt ve Ermeni halkı başta olmak üzere tüm ezilen halkların, kadınların, LGBTİ’lerin, farklı inanç gruplarının, aydınların, sanatçıların, akademisyenlerin safında yer almıştır.
Aynı zamanda mücadeleci ve tutarlı bir sosyalist olarak bulunduğu her alanda resmî ideolojiye ve onun kurumlarına ve bundan da öte burjuvazinin egemenliğine karşı ısrarla ve kararlılıkla mücadele etmiştir, etmektedir.
İşte onun bu tavrı siyasi iktidarı, hegemonya ve güç sahiplerini her zaman rahatsız etmiştir. Bu yüzden onlarca kez yargılanmış, ölümle tehdit edilmiş, sindirilmeye ve korkutulmaya çalışılmıştır. En son, birkaç ay önce, yazıhanesinin bulunduğu binanın dış kapısının camı çerçevesi bir kaldırım taşıyla indirilmiş ve cam kırıklarının, çelik parçalarının arasına bir ölüm tehdidi pusulası bırakılmıştır.
Rişvanoğlu bu kez de 2018 yılında Adana Barosu genel kurulunda yapmış olduğu, sadece ülkenin, bu coğrafyanın ve dünyanın yaşamakta olduğu sorunlara dikkat çeken ve yukarıda anılan duruşuna uygun bir perspektif sunduğu, bütünüyle “düşünce ve ifade özgürlüğü” kapsamında değerlendirilmesi gereken bir konuşmadan dolayı Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde “Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetini ve Devletin yargı organlarını alenen aşağılama” suçlamasıyla yargılanmaktadır.

Bu yargılamanın konusu olan konuşmanın Adana Barosu genel kurulunda yapılmış olması, özellikle son dönemde savunmanın susturulmasına, baskı altına alınmasına ve tüm yargının siyasi iktidarın dolaysız bir uzantısı haline dönüştürülmesine yönelik çabanın bir devamıdır. 
10 Kasım 2020 günü saat 09:10’da görülecek olan bu dava sadece Şiar Rişvanoğlu’nun değil onun şahsında eşit, özgür ve barış içinde bir coğrafya ve dünya hayal eden ve bunun için mücadele eden herkesin davasıdır. Hepimizin davasıdır.
Düşünce suç değildir!
Şiar Rişvanoğlu yalnız değildir!

Ankara Düşünceye Özgürlük Girişimi

Düşünce Suçu(!?)na Karşı Girişim,

Adil Okay, Ahmet Aykaç, Akın Atauz, Alev Er, Ali Gökkaya, Attila Tuygan, Ayşe Aydoğan, Ayşe Batumlu, Ayşe Kırıkoğlu, Ayşegül Devecioğlu, Babür Pınar, Baskın Oran, Beyzade Sayın, Burak Gürel, Burcu Sarı, Bülent Atamer, Bülent Tekin, Cemil Gündoğan, Cengiz Aktar, Cengiz Arın, Doğan Özgüden, Ercan İpekçi,  Erdoğan Aydın, Ertuğrul Oruç, Esra Koç, Fatime Akalın, Fatma Gök, Fikret Başkaya, Fuat Özdinç, Gençay Gürsoy, Gülnur Acar Savran, Güngör Şenkal, Gürhan Ertür, Hacer Ansal, Hakan Koçak, Hanna Beth Sawoçe, Hayri Zafer Korkmaz, Hovsep Hayreni, Hülya Kendir, Hüseyin Habib Taşkın, Hüsnü Öndül,  İnci Tuğsavul,  İrfan Kaygısız, İsmail Beşikçi, İsmail Cem Özkan, İzzettin Önder, Jean- Pierre Dopagne, Kurtar Tanyılmaz, Kutlu Dane, Kuvvet Lordoğlu, Levent Dölek, Mebuse Tekay, Mehmet Bona, Mehmet Cemil Ozansü, Mehmet Uluışık, Melda Yaman, Melek Ulagay Taylan, Memik Horuz, Mert Kükrer, Muhammet Yasin, Murat Kuseyri, Murat Polat, Murat Toprak, Muzaffer Erdoğdu, Necati Abay, Necmiye Alpay, Nesrin Nas, Nil Mutluer, Nurcan Baysal, Osman Tiftikci, Ömer Kavili, Özgür Öztürk, Pervin Erbil, Pınar Ömeroğlu, Ragıp Zarakolu, Ramazan Gezgin, Recep Maraşlı, Sait Çetinoğlu, Selahattin Koçak, Semra Somersan, Serdar Koçman, Sibel Özbudun, Sungur Savran, Süleyman Eryılmaz, Şanar Yurdatapan, Tahsin Yeşildere, Tamer Akgökçe, Tarık Ziya Ekinci, Temel Demirer, Yücel Demirer.

9 Kasım 2020