Corç Abdullah’a özgürlük talebi Paris’te yükseldi

Filistin davasının Lübnanlı komünist savaşçısı Corç İbrahim Abdullah, Fransız emperyalizminin elinde otuz altı yıldır tutsak bulunuyor. Abdullah yoldaşı Fransız emperyalizminin elinden almak için birçok ülkede yoğun bir kampanya yürütülüyor. Bu çalışmalar kapsamında, Corç Abdullah’a Özgürlük Birleşik Kampanyası 14 Ekim akşamı Paris’te bulunan CICP salonunda bir etkinlik gerçekleştirdi. Yaklaşık elli kişinin katıldığı etkinlikte altı ülkeden çeşitli örgütler söz aldı.

Etkinlik, Corç Abdullah’ın hayatını ve tutsaklığını konu alan ve yakın zamanda gösterime girecek olan Fedayin belgeselinin tanıtımı ile başladı. Devamında, Birleşik Kampanya adına bir açıklama okundu. Bu açıklamada Corç Abdullah’ın özgürlüğü talebinin hem Fransa’da hem Lübnan’da giderek daha fazla destek kazandığı vurgulandı. Abdullah’ın bulunduğu Lannemezan hapishanesi önünde yapılan eylemlerin onuncu yılına girdiği ve bu sene 24 Ekim’de yapılacak eylemin özel bir önem kazandığı vurgulandı.

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC) gönderdiği video ile hem Corç Abdullah’ı hem de Fransa’da Corç Abdullah’ın özgürlüğü için mücadele edenleri selamladı. Konuşmada Ahmet Saadat başta olmak üzere, Siyonizm zindanlarında direnmeyi sürdüren Filistinli tutsaklarının mücadelesinin önemi vurgulandı. Samidun (Filistinli Tutsaklarla Dayanışma Ağı) da etkinliğe Kanada’da bulunan bir temsilcisinin gönderdiği video ile katılım sağladı. Filistinli tutsakların, Abdullah’ı kendilerinden biri sayarak sahiplendiklerini belirten konuşmacı, Corç Abdullah adının artık emperyalizme, Siyonizme ve gerici Arap rejimlerine karşı mücadele ile özdeşleştiğini dile getirdi.

Lübnan Komünist Partisi ve Toulouse şehrinde faaliyet yürüten Palestine Vaincra (Filistin Kazanacak) kolektifi gönderdikleri videolarla Corç Abdullah’ın uluslararası bir simge olarak taşıdığı önemi vurguladılar. Anti-Siyonist bir Yahudi örgütü olan UJFP’nin (Barış için Fransız Yahudi Birliği) temsilcisi ise söz alarak hem Abdullah’ın özgürlüğü için verilen mücadelenin hem de Filistin davasının yanında yer aldıklarını vurguladı, Fransız devletinin iki yüzlülüğüne dikkat çekti. İtalyan örgütü Rete dei Comunisti (Komünistler Ağı) temsilcisi, Corç Abdullah’ın 36 yıllık tutsaklığa rağmen savunduğu davadan vazgeçmemesinin önemini ifade etti.

Türkiye’den Emperyalizme ve Siyonizme karşı Filistin Dostları adına gönderilen konuşma videosu, Fransızca altyazıyla katılımcılara gösterildi. Konuşmacı yoldaşımız hem emperyalistlerin hem de Siyonistlerin Corç Abdullah’tan korktuklarının altını çizdi ve Filistin için devrimci bir sosyalist çözümün temsilcisi olan bu savaşçıdan korkmakta haklı olduklarını vurguladı. Emperyalistlerin Corç Abdullah’a baktıklarında, Ortadoğu’da işledikleri suçların cezasız kalmadığını gördüklerini belirtti. Corç Abdullah’ın mücadelesi mücadelemiz, düşmanları düşmanlarımızdır vurgusuyla biten konuşma dinleyicilerden yoğun alkış aldı.

Devrimci İşçi Partisi adına söz alan yoldaşımız, hangi metotlarla olursa olsun emperyalizme ve Siyonizme karşı mücadele etmenin bir suç değil onur olduğunu belirtti. Corç Abdullah yoldaşı emperyalizmin elinden alma kararlılığımızı dile getiren yoldaşımız, bunun hem ABD ve Fransız emperyalizmlerine hem de Siyonizme karşı bir zafer olacağını vurguladı.

Konuşmaların ardından etkinlik, Corç Abdullah’a destek sloganları ve hep bir ağızdan okunan Türkçe, Arapça ve Fransızca Enternasyonal marşı ile sona erdi.