Mehmet İnanç Turan’ın yazdığı Marx’ın Grundrisse’si Ütopya Yayınevinden çıktı.

Ekonomi politik, çağdaş burjuva toplumun teorik tahlilidir.

Friedrich Engels

Marksizmin kaynaklarından birini ekonomi politiğin eleştirel aşılması oluşturur. Marksizm, burjuva bilimi olan ekonomi politiğin yaptığı burjuva toplumun tahlilinin eleştirisini yaparak onu aşar. Ne var ki, bu eleştirel aşma bir çırpıda gerçekleşmez; bir süreç boyunca adım adım gerçekleşir. Nicelikten niteliğe sıçrama süreçsel gelişimin son halkasıdır.

Grundrisse, yedi-sekiz ay içinde yazılmıştır. Ama onun arkasında 1850-1858 yılları arasında yapılmış yedi-sekiz yıllık bir çalışma dönemi durur. Bu dönemin ortaya çıkardığı bir üründür Grundrisse.

Grundrisse’nin özel olarak incelenmesi gerekir; çünkü bu çalışma Marksizmin ekonomi politiği aşmasının ilk ham malzemesini içerir. Marksizmin doğuşu ile büyümesinin arasındaki köprüyü Grundrisse oluşturur. Marksizmin ekonomi politiği aşma süreci bu ham malzeme incelenmeden anlaşılamaz.

Marx’ın Kapital’i ekonomi politik eleştirinin hemen hemen bütün yanlarını kendisinde toplar. Grundrisse ise ekonomi politiğin eleştirisinin tohumudur; tohum gelişip büyümüş Kapital’i yaratmıştır.

Marx’ın Grundrisse’si Marksizmin tohumunun hangi fikirleri geliştirerek ekonomi politiği aşmaya başladığını göstermeyi amaçlıyor. Grundrisse’yi sınır kabul ederek ondan önceki dönemin fikirleriyle, ondan sonraki dönemin düşüncelerini kıyaslıyor. Marksizmin gelişim bütünlüğü başka türlü kavranamaz.

Grundrisse, Marx’ın yeniden gözden geçirerek okuyucuya sunduğu bir eser değildir. Anlaşılması zor soyut formüllerle doludur. Kapital’le tanışmamış bir insanın doğrudan doğruya Grundrisse ile tanışması ve onu anlaması büyük zorluk içerir. Bu açıdan Kapital’den yararlanarak Grundrisse okunup anlaşılabilir. Bu çalışma, Kapital’den yararlanarak Grundrisse’yi çözmeyi hedefliyor.

Marksizmin ekonomi politiği aşma köprüsünün başlangıcı Marksizmin doğuşuyla başlar, Grundrisse ve Ekonomi Politiğin Eleştirisine Katkı ile devam eder. En sonunda Kapital’de son bulur.

Grundrisse1857-1858 elyazmalarıdır. Ekonomi Politiğin Eleştirisine Katkı 1859 yılında doğmuştur ve Grundrisse’nin çocuğudur. Ekonomi Politiğin Eleştirisine Katkı, Marx tarafından redakte edildiğinden dolayı Grundrisse’yi (daha iyi) anlamaya hizmet eder. Gerekli olduğu ölçüde bu çalışmadan aktarmalar yapılacaktır.

Demek ki, Grundrisse, Marksizmin doğuşu ile büyümüş hali arasında oturur; bizim hem Marksizmin geçmişini, hem de geleceğini kavramamızı sağlar. İşte Grundrisse’nin önemi!