Finlandiya üniversitelerinde grev

28 Şubat günü Finlandiya’da JUKO (Kamu Emekçileri Müzakere Örgütü) ile Öğretmenler ve Araştırmacılar Sendikası’nın çağrısına uyan yükseköğretim emekçileri 24 saatlik bir greve gittiler. Grevin talepleri arasında maaşların kabul edilebilir bir düzeye yükseltilmesi, emekçilerin maaşların belirlenme sürecinde yer almasının sağlanması, maaşların gerçek bilgilere dayalı araştırmaların ardından belirlenmesi, kadrolu çalışan sayısındaki azalışın ve taşeron sayısındaki artışın durdurulması ve bilimsel araştırma koşullarının iyileştirilmesi yer aldı.

Şubat ayından beri toplu sözleşmelerin yapılmadığını belirten sendika açıklamasına göre, 2016 yılında hiçbir üniversite bütçe açığı vermedi, geçmiş yıllarda devlet bütçe açıklarını çok sayıda çalışanı iştençıkararak dengelemişti ve bugün maaşların iyileştirilmemesi için ortada bir sebep bulunmamakta.

Grev günü üniversitede öğrenciler dahil kimse yoktu. Grev gözcüleri okula girmek isteyenleri uyardılar. Üniversite dışında ise -20 derece soğuğa rağmen "biz üniversiteyiz" pankartlarıyla saatler süren bir oturma eylemi yapıldı.

Üniversite yönetimi grev günü için kamu emekçilerinden maaş kesintisi yaptı. Sendika ise bu maaş kesintisini telafi etti. Gelinen son noktada, üniversite yönetimi ve sendika müzakerelere devam ediyor. Eğer Mart ayının 6’sına kadar sendikanın talepleri yerine getirilmezse, 7 Mart tarihinde altı farklı üniversitede daha grev gerçekleştirilecek. Bu grev de taleplerin karşılanmasına yetmez ise, 13 Mart’ta greve katılan üniversitelerin sayısı arttırılarak grev tekrarlanacak.

Görünen o ki, Avrupa’nın her yerinde taşeronlaşma, maaşlarındüşürülmesi ve iştençıkartmalar son hızıyla devam ediyor. Fakat sendikal örgütlenmenin yaygınlığı, mücadeleler için bir potansiyel yaratıyor.