Rusya, Fransa, Macaristan, Finlandiya, Brezilya… Şiar Rişvanoğlu için dayanışma mesajları

Şiar Rişvanoğlu

Dünyanın dört bir yanından çeşitli partiler, gruplar ve sol yayınlar Şiar Rişvanoğlu ve üyesi olduğu Devrimci İşçi Partisi’ne dayanışma mesajları yolluyor. EEK (İşçilerin Devrimci Partisi, Yunanistan) Politbürosu’nun, Arjantin’den PO’nun (İşçi Partisi), Uruguay’dan PT’nin (İşçi Partisi) ve yine Arjantin’den PO-T’nin (İşçi Partisi-Eğilim) mesajlarını daha önce yayınlamıştık. Türkiye’de de başarılı bir imza kampanyası başlatıldı ve imza toplama süreci hâlâ devam ediyor. Aşağıda gelen diğer mesajlardan kısa olanları hep birlikte yayınlıyoruz.

 

Rusya Komünistleri Partisi (RPK) (Rusya Federasyonu)

RKP Yürütme Komitesi, yoldaş Şiar Rişvanoğlu ve Devrimci İşçi Partisi ile dayanışmasını ifade ediyor ve EEK MK Politbürosu’nun açıklamasında yer verilen tanınmış işçi hakları savunucusunun bürosuna iktidarın görevlileri tarafından yapılan saldırıya dair siyasi değerlendirmelerini destekliyor.

RKP Yürütme Komitesi adına Evgeny Kozlov

 

Sovyetler Birliği Derneği (ASU)

Rusya Komünist Partisi Yürütme Komitesi’nin avukat Şiar Rişvanoğlu ve üyesi olduğu Devrimci İşçi Partisi ile ilgili dayanışma mesajına biz de dernek olarak bütünüyle katılıyoruz.

Mikhail Konaşov, Petersburg

 

Proleter Devrimci Yeniden Doğuş (ROR, Fransa)

Sevgili Şiar yoldaş, sevgili DİP’li yoldaşlar. Çok sayıda ülkeyi sarsan devrimlerin karşısında faşizmin bütün dünyada yükselmekte olduğu bir dönemden geçiyoruz. İster devletlerin güvenlik güçlerinden gelsin, ister faşist milislerden, şiddetli bir baskı bu dönemin özelliklerinden biri. Şurası açık ki siz bunu Türkiye’de çok daha fazla hissediyorsunuz. Marksist bir devrimci militana yönelen bu alçakça saldırı sizin için de bizim için de hiç sürpriz olmadı.

Sizlerle dayanışmamız sınırsızdır. Sizi temin ederiz ki kapitalizme ve faşist tehlikeye karşı hep birlikte mücadeleyi sürdüreceğiz. İşçi sınıflarımızın ortak mücadelesidir ki faşist hareketi ezecektir. Devrimci selamlarımızla!

Proleter Devrimci Yeniden Doğuş (ROR)

 

Eszmélet Marksist dergi (Macaristan)

Yunanistan’dan İşçilerin Devrimci Partisi yaptığı açıklamada, Kürt ve Türk halklarını savunan ve sosyal adalet mücadelesi veren medeni haklar militanı Şiar Rişvanoğlu ile, alçakça bir saldırıya maruz kaldığı için dayanışma ilan etti. Dayanışma duyurusuna biz de katılıyoruz.

Tamás Krausz

 

Marksist İşçi Birliği (Finlandiya)

Marksist İşçi Birliği (MTL) EEK’in Şiar yoldaşa yapılan alçakça faşist saldırı hakkındaki açıklamasını imzalıyor.

MTL adına Dimitris Mizaras, Başkan

 

Tribuna Classista (Sınıf Kürsüsü, Brezilya)

Erdoğan hükümetinin DİP militanlarına ve solun öteki aktivistlerine yönelik baskılarına son!

Tribuna Classista grubu Türkiye’de tanınmış bir insan hakları avukatı ve DİP üyesi Şiar Rişvanoğu’nun Adana’daki bürosuna yapılan faşist saldırıya karşı dayanışmasını dile getirir.

Kapitalist hükümetler insanın insan tarafından sömürülmesine dayanan bir sisteme içkin olan tarihi çaresizliklerinin sonucunda, 21. yüzyılın, beş yıl sonra tamamlanacak olan bu ilk çeyreğinde, bütün dünyanın işçi sınıfının maruz kaldığı esas vebayı ortadan kaldıramadıkları için sola, mültecilere, siyahilere, latinolara ve toplumsal konumu bakımından en zayıf durumda olanlara polis baskısını ve şiddeti arttırıyor.

İşte bundan dolayı, Erdoğan’lardan, Trump’lardan, Bolsonaro’lardan kurtulmalıyız!

İşçi hükümetleri için mücadeleye!

Sosyalizm için mücadeleye!

Tribuna Classista grubu adına, Brezilya Porto Alegre’den

Guilherme Giordano